Hoe omschrijf ik bij een overname de beëindigingsreden in een vaststellingsovereenkomst?

22 juli 2019

Onze organisatie wordt overgenomen, zonder de werknemers. Ik sluit met hen een vaststellingsovereenkomst. Hoe omschrijf ik de beëindigingsreden?

Het is voor de juridische geldigheid van een vaststellingsovereenkomst niet relevant wat u in de considerans (de inleiding van het contract) als aanleiding voor de beëindiging van het dienstverband opneemt. Het staat u dus vrij om al dan niet een reden te benoemen.

Initiatief voor einde contract

Een werknemer verzoekt doorgaans om wél een reden te noemen, in verband met het aanvragen van een WW-uitkering. Het akkoord gaan met een ontslag door middel van een vaststellingsovereenkomst vormt voor de werknemer namelijk geen risico voor het verkrijgen van een WW-uitkering als – kort gezegd – de beëindiging van het dienstverband op initiatief van u als werkgever gebeurt en er geen sprake is van een dringende reden om de werknemer te ontslaan.

Bedrijfseconomische omstandigheden

In uw geval kunt u bijvoorbeeld als reden aangeven dat er sprake is van bedrijfseconomische omstandigheden en dat er geen dringende reden voor de beëindiging van het dienstverband is.