Kan een werkgever onder een beëindigingsovereenkomst uit?

13 oktober 2020

Onze organisatie heeft een ontslag met wederzijds goedvinden afgesproken met een werknemer. De afspraken hebben we vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. We hebben een ontslagvergoeding afgesproken. Maar nu blijkt dat de werknemer al voor het tekenen wist dat hij een andere baan had. Kunnen we nog onder de beëindigingsovereenkomst uit?

Het is in een beperkt aantal gevallen mogelijk om onder een beëindigingsovereenkomst (tool) uit te komen.

Ontbindende voorwaarde

Als in de beëindigingsovereenkomst een ontbindende voorwaarde staat en aan die ontbindende voorwaarde is voldaan, dan kan de werkgever onder de overeenkomst uit.

In de overeenkomst kan bijvoorbeeld de ontbindende voorwaarde staan dat als een werknemer zich voor het einde van het dienstverband ernstig verwijtbaar gedraagt dat de beëindigingsovereenkomst dan wordt ontbonden. Of dat de overeenkomst wordt ontbonden als de werknemer niet aan zijn mededelingsplicht heeft voldaan: een werknemer is verplicht het te melden als hij uitzicht heeft op een nieuwe baan.

Wilsgebrek

Verder is het mogelijk om een beroep te doen op een wilsgebrek. Van een wilsgebrek (verdiepingsartikel) is sprake als de overeenkomst tot stand is gekomen door bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden of dwaling. In de praktijk is een wilsgebrek vaak lastig te bewijzen voor een werkgever.

Als de werknemer zijn mededelingsplicht heeft geschonden dan moet de werkgever dit bewijzen. Daarnaast moet hij bewijzen dat hij - als hij van de nieuwe baan had geweten - de overeenkomst niet (in deze vorm) zou hebben gesloten.

Wanprestatie

Komt één van de partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet na, dan kan de beëindigingsovereenkomst ontbonden worden vanwege wanprestatie. Dit kan vaak door middel van een schriftelijke verklaring, maar soms is alleen de rechter bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In plaats van ontbinding kan ook gekozen worden voor het vorderen van nakoming van de beëindigingsovereenkomst.

De mogelijkheid om te ontbinden vanwege wanprestatie kan in de beëindigingsovereenkomt worden uitgesloten. Dan kunnen de partijen alleen nog nakoming vorderen.Meer informatie over ontslag met wederzijds goedvinden vindt u in de toolbox Regel zelf een ontslag met wederzijds goedvinden.