Mogen we een overeenkomst antidateren?

10 augustus 2020

We willen met een medewerker een beëindigingsovereenkomst sluiten. In verband met de ingangsdatum van zijn werkloosheidsuitkering willen we de datum van ondertekening graag iets vroeger zetten. Anders zijn we net 1 dag te laat en moeten we de werknemer een hele maand langer in dienst houden. Mogen we de overeenkomst antidateren?

Antedateren of antidateren is het dagtekenen met een vroegere datum dan het document daadwerkelijk is ondertekend. Met andere woorden: u zet op de overeenkomst een eerdere datum dan de datum waarop u daadwerkelijk tekent.

Antidateren is op zijn minst dubieus, maar in de meeste gevallen ook ronduit strafbaar.

Waarom antidateren?

De reden dat iemand een overeenkomst wil antidateren, heeft in de meeste gevallen als doel om daarmee bewijs te leveren dat het document eerder is getekend dan in de werkelijkheid zo is. Iedere keer dat het document gebruikt wordt om vals bewijs te leveren en daarmee een voordeel te behalen, is sprake van valsheid in geschrifte. Dit is een misdrijf dat kan worden bestraft met een celstraf of een geldboete.

Fraude

Als u een beëindigingsovereenkomst met een werknemer antidateert, dan werkt u mee aan uitkeringsfraude. Bij het hanteren van de werkelijke datum zou de werknemer immers pas een maand later aanspraak kunnen maken op een werkloosheidsuitkering. Kortom: u mag niet antidateren.

Wanneer is antidateren niet strafbaar?

Antidateren is niet strafbaar als u daarmee uzelf of een ander niet wederrechtelijk probeert te bevoordelen. Maar dan is antidateren ook niet nodig. Als het antidateren geen doel dient, kunt u net zo goed de echte datum eronder zetten. Meer informatie over ontslag met wederzijds goedvinden vindt u in de toolbox Regel zelf een ontslag met wederzijds goedvinden.