Wat is de bedenktermijn na ontslag met wederzijds goedvinden?

29 juli 2019

Wat zijn de voorwaarden waaronder de bedenktermijn van toepassing is na het afsluiten van een beëindigingsovereenkomst of als de werknemer heeft ingestemd met een ontslag met wederzijds goedvinden?

Sinds 1 juli 2015 hebben werknemers een bedenktijd van twee weken na het tekenen van een beëindigingsovereenkomst - ook wel bekend als vaststellingsovereenkomst - of als zij instemmen met ontslag met wederzijds goedvinden. Dit is onderdeel van de Wet werk en zekerheid (WWZ). De werknemer kan tijdens de bedenktermijn terugkomen op zijn besluit. Er zijn echter wel enkele voorwaarden waaronder de bedenktermijn van toepassing is:

Schriftelijk wijzen

De werkgever moet de werknemer binnen twee werkdagen na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst schriftelijk wijzen op zijn bedenktermijn. Is de werkgever te laat, dan wordt de bedenktermijn verlengd van twee naar drie weken. De werkgever kan in de vaststellingsovereenkomst wijzen op de bedenktermijn.
De werknemer kan tot twee weken na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst terugkomen op zijn beslissing met een schriftelijke verklaring aan de werkgever. Dit kan zonder opgaaf van reden. De afspraken in de vaststellingsovereenkomst zijn dan niet meer geldig en de arbeidsovereenkomst loopt alsnog door. De werkgever zal dan opnieuw in onderhandeling moeten gaan over ontslag of voor een andere vorm van ontslag moeten kiezen.

Eindeloos instemmen

De bedenktermijn is maar eens in de zes maanden van toepassing. De werknemer kan niet eindeloos instemmen en van gedachte veranderen. De bedenktermijn is er om de werknemer voldoende tijd te geven om zich te bezinnen en eventueel juridisch advies in te winnen.
Het is niet mogelijk om onder de bedenktermijn uit te komen door hierover onderling afspraken te maken. In de wet is namelijk opgenomen dat de werkgever en de werknemer niet kunnen overeenkomen dat de werknemer geen beroep zal doen op zijn bedenktermijn. Een dergelijke afspraak is nietig. Een werkgever zal daarom twee (of drie) weken in onzekerheid kunnen zitten na het tekenen van de beëindigingsovereenkomst.