Wat is de bedenktermijn na ontslag met wederzijds goedvinden?

29 juli 2019

Wat zijn de voorwaarden waaronder de bedenktermijn van toepassing is na een ontslag met wederzijds goedvinden?

Een overeenkomst waarmee een arbeidsovereenkomst beeïndigd wordt, is alleen rechtsgeldig als die schriftelijk overeengekomen is. Na het tekenen van de overeenkomst hebben werknemers een bedenktijd van 2 weken. De werknemer kan tijdens de bedenktermijn terugkomen op zijn besluit. Er zijn echter wel enkele voorwaarden waaronder de bedenktermijn van toepassing is:

Schriftelijk wijzen

De werkgever moet de werknemer in de vaststellingsovereenkomst wijzen op de bedenktermijn. Staat de bedenktermijn van 2 weken niet in de overeenkomst, dan wordt de bedenktermijn verlengd van 2 naar 3 weken. De werkgever kan in de vaststellingsovereenkomst wijzen op de bedenktermijn.
De werknemer kan tot 2 weken na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst terugkomen op zijn beslissing met een schriftelijke verklaring aan de werkgever. Dit kan zonder opgaaf van reden. De afspraken in de vaststellingsovereenkomst zijn dan niet meer geldig en de arbeidsovereenkomst loopt alsnog door. De werkgever zal dan opnieuw in onderhandeling moeten gaan over ontslag of voor een andere vorm van ontslag moeten kiezen.

Uitzonderingen op de bedenktermijn

Een werknemer kan in een periode van 6 maanden slechts eenmaal gebruik maken van de bedenktermijn. Bij een volgende vaststellingsovereenkomst in die periode is dus geen bedenktermijn van toepassing.

Bedenktermijn uitsluiten

Het is niet mogelijk om onder de bedenktermijn uit te komen door hierover onderling afspraken te maken. In de wet is namelijk opgenomen dat de werkgever en de werknemer niet kunnen overeenkomen dat de werknemer geen beroep zal doen op zijn bedenktermijn. Een dergelijke afspraak is nietig. Meer informatie over ontslag met wederzijds goedvinden vindt u in de toolbox Regel zelf een ontslag met wederzijds goedvinden.