Ontslag met wederzijds goedvinden

Als de werkgever en de werknemer het er samen over eens worden dat het dienstverband beëindigd wordt, is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden. Samen maken zij afspraken over dit ontslag. Toestemming van UWV om het dienstverband te mogen opzeggen, is niet nodig en de werkgever hoeft ook niet bij de kantonrechter om ontbinding van de arbeidsovereenkomst te vragen. 

In een beëindigingsovereenkomst worden alle afspraken over het ontslag schriftelijk vastgelegd. Zowel de werkgever als de werknemer moet zich aan deze afspraken houden. 

Nieuws

Zeldzaam ontslag op cumulatiegrond van WAB

20-10-2023

Een werknemer ontslaan wegens verwijtbaar handelen of een ernstig verstoorde arbeidsverhouding is bepaald geen sinecure. Als deze ontslaggro...

Na eerste ziektejaar volledige focus op tweede spoor

17-10-2023

Het moet voor kleine en middelgrote werkgevers mogelijk worden om na het eerste ziektejaar van een werknemer volledig in te zetten op re-int...

Werkgever moet opzegtermijn in acht nemen

24-03-2023

Zowel de werknemer als de werkgever heeft zich bij tussentijdse beëindiging van het arbeidscontract te houden aan een opzegtermijn. De wette...

Maximale transitievergoeding in 2023 naar € 89.000

29-11-2022

De hoogte van de maximale transitievergoeding is in 2023 € 89.000 óf een bedrag ter hoogte van het jaarsalaris als dit hoger is dan het wett...