Hoge billijke vergoeding na verplicht webcammen voor baas

6 oktober 2022 | Door redactie

Een werkgever kan werknemers niet zomaar verplichten hun webcam aan te zetten. Een werkgever die een telemarketeer ontsloeg omdat hij weigerde zijn webcam aan te zetten, werd onlangs door de kantonrechter veroordeeld tot het betalen van een forse billijke vergoeding.

Een werknemer van een Amerikaanse multinational ontving van zijn werkgever een e-mail, waarin hem medegedeeld werd dat hij per direct moest deelnemen aan een online lesprogramma. Daarbij moest hij de hele werkdag ingelogd zijn, zijn scherm delen en zijn camera aan laten staan. Na een reminder van de werkgever gaf de werknemer aan dat hij het niet prettig vond om negen uur per dag door middel van een camera gemonitord te worden. Hij vond het een inbreuk op zijn privacy en weigerde daarom de camera aan te zetten. Hij voegde hier aan toe dat de werkgever zijn laptop al kon monitoren en dat hij zijn scherm al deelde. Op meer dringende instructies van de werkgever die daarop volgden, reageerde de werknemer op vergelijkbare wijze.

Dienstverband beëindigd vanwege werkweigering

Diezelfde avond ontving de werknemer een korte mail met daarin de mededeling dat zijn dienstverband per direct was beëindigd – oftewel een ontslag op staande voet – vanwege werkweigering en ongehoorzaamheid. De werknemer stapte hierop naar de kantonrechter. De werknemer was van mening dat het ontslag op staande voet niet gerechtvaardigd was. Hoewel de ontslagmail geen concrete ontslagreden vermeldde, leek het er volgens de werknemer op dat hij was ontslagen vanwege zijn weigering om de camera aan te zetten.

Ontslag op staande voet niet rechtsgeldig

De kantonrechter oordeelde dat het ontslag op staande voet (artikel) niet rechtsgeldig was. Omdat uit de correspondentie bleek dat de werknemer niet had geweigerd om zijn werkzaamheden te verrichten, was er geen sprake van een dringende reden voor ontslag op staande voet. Bovendien was de ontslagreden niet duidelijk, omdat de werkgever geen enkele toelichting had gegeven op onder meer de aard en de ernst van het gedrag van de werknemer.
Verder vond de rechter de instructie van de werkgever om de camera de gehele werkdag aan te zetten geen redelijke instructie én in strijd met het recht van de werknemer op respect voor zijn privéleven. Het verplichten van bijvoorbeeld webcams mag alleen in specifieke gevallen en onder strenge voorwaarden. Vanwege de ernstige verwijtbaarheid van het handelden van de werkgever, werd hij veroordeeld tot het betalen van onder meer een billijke vergoeding van € 50.000.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 september 2022, ECLI (verkort): 5656