Ontslag na late terugkomst van vakantie door defecte auto

20 oktober 2017 | Door redactie

Een werknemer die te laat terugkomt van vakantie, kan hiervoor een ontslag op staande voet krijgen. Of een rechter dit ontslag in stand houdt, hangt af van de manier waarop de werknemer met de vertraging is omgegaan.

De wet geeft elke werknemer de vrijheid om op vakantie te gaan. Maar met die vrijheid moet de werknemer wel zorgvuldig omgaan. De werknemer mag niet zomaar langer wegblijven dan hij met de werkgever heeft afgesproken. Als een werknemer niets kan doen aan de latere terugkomst – denk aan een vertraagde of geannuleerde vlucht – heeft de werkgever dit te accepteren, op voorwaarde dat de werknemer daar netjes over communiceert.

Kapotte versnellingsbak van auto verhindert terugreis

Maakt een werknemer het te bont, dan kan de werkgever actie ondernemen door te waarschuwen, het loon stop te zetten of zelfs te ontslaan. In een recente zaak moest Gerechtshof Den Bosch beoordelen of een werknemer terecht ontslag op staande voet (tools) had gekregen. Hij was een week later teruggekomen van zijn vakantie in Griekenland, zonder dat hij de werkgever daarover had geïnformeerd. Eenmaal op het werk gaf hij hiervoor als verklaring dat zijn auto panne had en hij zijn mobiel was kwijtgeraakt. Hij kon dat verhaal onvoldoende bewijzen en werd daarom ontslagen. Met een verklaring van de garage dat de auto echt defect was, begon de werknemer een rechtszaak.

Werknemer had werkgever sowieso moeten informeren

Zowel de kantonrechter als het hof hielden het ontslag echter in stand. Niet op het werk verschijnen, kan een dringende reden voor ontslag (tool) opleveren. De omstandigheden veranderden dit nu niet. De werknemer kon niet bewijzen dat de reparatie nodig was om thuis te komen en dat er überhaupt een reparatie was uitgevoerd. Hij had hoe dan ook contact op moeten nemen met de werkgever. Er waren genoeg alternatieven voor een verloren mobiel. Een waarschuwing in plaats van ontslag op staande voet was niet passend (de werknemer had er al twee gehad) en een loonstop ook niet (de werkgever had al een verzoek om onbetaald verlof voor de vakantie op te nemen afgewezen).
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 21 september 2017, ECLI (verkort): 4093