Drie eisen aan ontslag op staande voet

Checklist

PDF 231.74 kb

13-08-2019

Download deze tool
In artikel 7:677 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) heeft de wetgever de mogelijkheid geboden om een arbeidsovereenkomst te beëindigen door middel van ontslag op staande voet. Een ontslag op staande voet is een zeer drastische manier om een arbeidsovereenkomst tot een einde te laten komen en is daarom niet zomaar toegestaan. Met deze tool kunt u kijken of u bij een ontslag op staande voet aan alle vereisten voldoet.