Arbeidscontract van ex-vrouw van dga terecht ontbonden

Een echtscheiding wordt nog ingewikkelder als de man directeur-grootaandeelhouder (dga) is van een bv en de vrouw werknemer van diezelfde bv. Het gerechtshof moest eraan te pas komen, en dat oordeelde dat het arbeidscontract van de vrouw terecht ontbonden was.

24 augustus 2021 | Door redactie

Een echtscheiding kan normaliter al een ingewikkelde klus zijn. Maar als er ook nog een onderneming bij komt kijken maakt dat het proces er niet eenvoudiger op. Zo is vaak de vraag of de winst uit de bv meetelt voor het bepalen van de hoogte van de alimentatie. Of hoe de woning die al dan niet in bezit is van de onderneming verdeeld moet worden en wat de fiscale gevolgen zijn (tool).

Kantonrechter kent transitievergoeding toe

In deze zaak ging het om een vrouw die sinds 2000 in dienst was bij de bv van haar man. In 2019 besloten zij om te gaan scheiden, en vervolgens was onder meer de vraag hoe het verder moest met het dienstverband bij de bv. De vrouw meldde zich aanvankelijk ziek, maar werd later weer hersteld gemeld en vrijgesteld van werk. Uiteindelijk vroeg de bv de kantonrechter om het contract van de vrouw te ontbinden. De rechter deed dat inderdaad en kende de vrouw ook een transitievergoeding (tool) toe.
De vrouw ging daarop in hoger beroep. Zij vond dat de echtscheiding geen grond mag zijn om het contract te ontbinden. En ook dat de scheiding geen reden mag zijn om haar minder rechtsbescherming te geven dan reguliere werknemers.

Contract anders dan gebruikelijk uitgevoerd

Het gerechtshof moest dus de vraag beantwoorden of het ontslag van de vrouw terecht was. Het hof stelde daarbij vast dat het arbeidscontract van de vrouw anders was uitgevoerd ‘dan een reguliere arbeidsovereenkomst’. Daarbij wees het hof onder meer op de bitse toon van de e-mails die de man en de vrouw elkaar stuurden. Juist het feit dat zij daarvoor nooit een reprimande had gekregen, zoals de vrouw stelde, vond het hof een aanwijzing dat de arbeidsovereenkomst anders dan gebruikelijk was uitgevoerd. Ook gold er bijvoorbeeld een prikklok voor het personeel van de bv, maar die gold niet voor de vrouw. Daarmee was het volgens het hof ook niet onjuist om een onderscheid te maken tussen haar en reguliere werknemers.

Hof: arbeidsovereenkomst terecht ontbonden

Dat de arbeidsovereenkomst met de vrouw anders was ingevuld was logisch en ook niet verwijtbaar, zo stelde het hof. Maar het maakte wel dat de vraag of de arbeidsovereenkomst moest eindigen niet los gezien kon worden van de ‘problemen in de privésfeer’. Door die problemen kon het van de bv als werkgever redelijkerwijs niet verwacht worden dat zij de arbeidsovereenkomst zou voortzetten. Het contract was dus terecht ontbonden.
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 8 juli 2021, ECLI (verkort): 2158

Meer lezen over de gevolgen van een echtscheiding voor de bv? Kijk dan in onze webshop voor het themadossier ‘Onderneming en echtscheiding’.