Bonus ook uitbetalen over vakantiedagen zieke werknemer

31 mei 2018 | Door redactie

Als een werknemer na twee jaar ziekte uit dienst gaat, moet zijn werkgever hem over zijn niet-opgenomen vakantiedagen ook de gemiddelde bonus over de afgelopen vijf jaar betalen. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de kantonrechter in Utrecht.

Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt (tool) is, kan dat voor zijn werkgever een reden zijn om ontslag (tools) voor hem aan te vragen bij UWV. Hij moet er dan wel rekening mee houden dat de werknemer recht heeft op de uitbetaling van alle vakantiedagen die hij door zijn ziekte niet heeft kunnen opnemen. Daarbij mag hij niet slechter af zijn dan zijn collega’s die wel gewoon vakantie-uren opgenomen hebben. Als zij over het loon over de vakantiedagen bijvoorbeeld een percentage aan bonus gekregen hebben, moet de zieke werknemer dat dus ook krijgen.

Vijf jaar is prima referteperiode

Deze regel werd onlangs bevestigd in een zaak waarin een werknemer na twee jaar ziekte door zijn werkgever ontslagen werd. Hij vorderde daarbij twee zaken van zijn werkgever: de bonus over al zijn openstaande vakantiedagen en het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie over deze dagen. De werkgever had op zich geen moeite met het uitbetalen van deze bonus: die bepaalde hij door het gemiddelde van de bonussen van de werknemer van de afgelopen vijf jaar te nemen en dat percentage bij het vakantieloon van de werknemer op te tellen. De werknemer wilde echter de – veel hogere – gemiddelde bonus over de afgelopen 12 of 24 maanden uitbetaald krijgen. Daar ging de kantonrechter niet in mee. Volgens hem was een gemiddelde van vijf jaar representatiever dan het gemiddelde over de laatste twee uitzonderlijk positieve jaren.

Geen nadeel ten opzichte van collega’s

Ook wat het werkgeversdeel van de pensioenpremie betreft viste de werknemer achter het net. Hoewel pensioen een aanspraak is die samenhangt met de arbeidsovereenkomst, is het werkgeversgedeelte van de premie strikt bekeken geen loonbestanddeel. De werknemer krijgt het normaal gesproken immers niet uitbetaald. De rechter was dan ook van mening dat de werknemer niet benadeeld werd ten opzichte van zijn collega’s als hij dit deel van de pensioenpremie niet bovenop zijn vakantiedagen uitbetaald kreeg.
Rechtbank Midden-Nederland, 25 april 2018, ECLI (verkort): 1888