Code om ontslagcommissie WWZ in te stellen

29 juli 2015 | Door redactie

Werkgevers en cao-partijen kunnen zelf een ontslagcommissie instellen om bedrijfseconomische ontslagen te toetsen. Daardoor is er geen oordeel van UWV meer nodig. De Vereniging van Arbeidsrecht (VvA) heeft nu een code gepubliceerd voor het instellen van zo’n ontslagcommissie.

De cao ontslagcommissie code (pdf) van de VvA is een hulpmiddel voor cao-partijen die een eigen procedure voor bedrijfseconomisch ontslag willen hanteren en hiervoor een commissie instellen. In het eerste deel van de code staat hoe cao-partijen invulling kunnen geven aan de wettelijke bepalingen voor een ontslagcommissie: uit hoeveel personen de commissie moet bestaan, welke gegevens een verzoekschrift moet bevatten en hoe de verweerprocedure eruit moet zien. Deel 2 bestaat uit facultatieve bepalingen over de verdere invulling van de ontslagprocedure: dat de procedure digitaal zou moeten verlopen en dat de werkgever de commissie kan vragen om meerdere ontslagaanvragen samen te behandelen. 

Onafhankelijke commissie beoordeelt ontslagaanvraag

Onder de Wet werk en zekerheid (WWZ) is het mogelijk om in de cao een eigen procedure op te nemen voor het toetsen van bedrijfseconomisch ontslag. Een onafhankelijke commissie beoordeelt dan – in plaats van UWV – de ontslagaanvraag. Een voordeel van zo’n commissie is bijvoorbeeld dat personen die dicht bij de organisatie en werknemers staan mogelijk een beter oordeel kunnen geven over de noodzaak van het bedrijfseconomisch ontslag dan UWV.

Adviesrecht OR bij bedrijfseconomisch ontslag

Daarnaast is het instellen van een onafhankelijke commissie verplicht als cao-partijen willen afwijken van het afspiegelingsbeginsel. Daarbij is het in principe niet meer mogelijk om afwijkingen van het afspiegelingsbeginsel met de OR af te spreken. De bestuurder moet zich daarvoor tot de cao-partijen richten, tenzij de cao-partijen de OR hierbij een rol hebben toebedeeld. Bedrijfseconomisch ontslag is vaak het gevolg van een reorganisatie en daarop is het adviesrecht van uw OR van toepassing (artikel 25 WOR).