De voor- en nadelen van ontslag na 1 juli 2015

26 maart 2015 | Door redactie

Per 1 juli 2015 gelden de nieuwe ontslagregels volgens de Wet werk en zekerheid. Het kan daarom lonen het ontslag van een medewerker voor die datum af te wikkelen of juist daarna. Zo valt de vergoeding voor het ontslag – de zogenoemde transitievergoeding – na 1 juli 2015 lager uit. Na die datum is een zorgvuldig opgebouwd ontslagdossier echter van groot belang.

Per 1 juli 2015 gelden de nieuwe regels voor ontslag volgens de Wet werk en zekerheid. Deze nieuwe ontslagregels maken ontslag eenvoudiger en goedkoper. Nu kunnen werknemers soms aanspraak maken op een ontslagvergoeding die oploopt tot een paar ton. Na 1 juli 2015 is een ontslagvergoedingen gebonden aan een maximum (€ 75.000 of een jaarsalaris bij een inkomen hoger dan € 75.000). De transitievergoeding valt hierdoor voor werkgevers vaak gunstiger uit dan de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule. In dat kader kan het dus verstandig zijn om het ontslag van een medewerker nog even uit te stellen.

Per 1 juli 2015 is een ontslagdossier essentieel

In sommige gevallen kan het echter ook gunstig zijn om een eventueel ontslag vóór 1 juli 2015 af te ronden. Vanaf die datum is een goed opgebouwd ontslagdossier namelijk essentieel. Heeft u nog geen goed opgebouwd ontslagdossier voor handen, dan kunt u proberen om juist nu tot ontslag over te gaan.
Ook als het ontslag via UWV loopt, is het ook voordeliger om het ontslag voor 1 juli 2015 af te ronden. Tot die datum bent u via die ontslagroute namelijk geen ontslagvergoeding verschuldigd. Na 1 juli 2015 draait u echter ook voor ontslag via UWV op voor de transitievergoeding.

Cao kan nieuwe ontslagregels omzeilen

Het is niet per definitie zo dat per 1 juli 2015 de nieuwe ontslagregels gelden. Zo kunnen er in de cao waaraan uw organisatie is gebonden afspraken staan over (de vergoeding bij) ontslag. Voor die cao’s geldt een overgangsregeling waardoor de regels in de cao tot uiterlijk 1 juli 2016 van kracht blijven. Controleer daarom goed welke regels voor uw organisatie gelden vanaf 1 juli 2015.