Functies uitwisselbaar of niet?

3 april 2015 | Door redactie

Komt een functie te vervallen en overweegt u een werknemer te ontslaan, dan moet u eerst onderzoeken of er omscholings- of herplaatsingsmogelijkheden zijn. Is het relatief eenvoudig om de medewerker bij te scholen of op een andere manier te begeleiden naar een andere baan, dan is de kans groot dat de rechter uw ontslagverzoek afwijst.

Als een functie vervalt omdat u werkzaamheden bijvoorbeeld anders organiseert, moet u zich inspannen om de werknemer van wie de functie vervalt te herplaatsen. Bij een ontbindingsverzoek zal de rechter altijd nagaan of de werknemer – bijvoorbeeld door middel van bij- of omscholing – ander werk kan gaan doen. Onlangs oordeelde de kantonrechter dat een werkgever zich te weinig had ingespannen om een werknemer te herplaatsen. 

Uitwisselbare functies qua inhoud en vereiste kennis

In de rechtszaak ging het om een werkneemster van wie de functie kwam te vervallen omdat haar werkzaamheden werden geautomatiseerd. Er was wel een andere functie beschikbaar, maar volgens de werkgever was die zo anders dat herplaatsing niet mogelijk was. De werkneemster vond echter dat de functies qua inhoud, vereiste kennis en vaardigheden uitwisselbaar waren. 

Onvoldoende bewijs dat functies niet uitwisselbaar waren

Toen de kantonrechter de uitwisselbaarheid van de functies onder de loep nam, bleek dat het werk- en denkniveau en de beloning van de twee functies nagenoeg hetzelfde waren. De vereiste competenties en werkomstandigheden verschilden ook nauwelijks van elkaar. De kantonrechter vond dat de vaardigheden voor de nieuwe functie konden worden aangeleerd. Het ontbindingsverzoek werd afgewezen omdat de werkgever onvoldoende kon aantonen dat de functies niet uitwisselbaar zouden zijn. Ook had de werkgever de werkneemster helemaal niet de kans geboden om de andere functie uit te oefenen. Hij had bijvoorbeeld een inwerkperiode kunnen inlassen zodat de werkneemster kon wennen aan haar nieuwe taken.
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 3 februari 2015, ECLI (verkort): 664