Geen ontslag bij frequent ziekteverzuim zonder gevolgen

Een werknemer die vaak ziek is, kan niet worden ontslagen wegens veelvuldig ziekteverzuim als het ziekteverzuim geen onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van de werkgever. Dat werd onlangs weer eens bevestigd in een zaak bij Rechtbank Den Haag.

14 oktober 2021 | Door redactie

Ontslag wegens veelvuldig ziekteverzuim, ook wel ontslag op de c-grond, komt zeer zelden voor. Deze zaak draaide om een veelvuldig zieke autotechnicus van een beursgenoteerde organisatie. De werkgever vroeg UWV om een deskundigenoordeel om vast te stellen of er sprake was van veelvuldig ziekteverzuim en zo ja, of deze situatie naar verwachting langer dan 26 weken zou duren. UWV oordeelde dat er sprake was van veelvuldig ziekteverzuim. In een tijdsbestek van 3,5 jaar meldde de werknemer zich 48 keer ziek, met een totale afwezigheidsduur van bijna 1.150 uur. UWV verwachtte dat dit continue ziek zijn voorlopig niet zou veranderen..

Ziekteverzuim leidde tot overbelasting collega’s

De werkgever verzocht de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te beëindigen op basis van de c-grond wegens financieel en organisatorisch onaanvaardbare gevolgen. Volgens de werkgever moest hij bij elke ziekmelding een zzp’er inhuren omdat het niet mogelijk was het werk van de werknemer intern op te vangen. De zzp’er was pas na de eerste ziektedag beschikbaar, waardoor de werkgever een dag omzet misliep en vervangende auto’s een dag langer niet beschikbaar waren. Uitgaande van 20 werkdagen per maand zou het maandelijkse financiële nadeel oplopen tot € 12.000. Ook zou het ziekteverzuim leiden tot overbelasting van collega’s en, door het uitlopen van reparaties, zorgen voor ontevreden klanten.

Geen vertraging volgens werknemer

De werknemer meende op zijn beurt dat zijn werk door collega’s werd overgenomen en dat zijn ziekmeldingen daarom geen vertraging veroorzaakten.
De kantonrechter stelde dat contractontbinding wegens regelmatig ziekteverzuim mogelijk is als dat ziekteverzuim leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering, het regelmatige ziekteverzuim niet door onvoldoende zorg van de werkgever voor de arbeidsomstandigheden komt én het aannemelijk is dat er binnen 26 weken geen herstel van de situatie zal optreden.

Regelmatig ziekteverzuim zonder onaanvaardbare gevolgen

De rechter vond het bewezen dat er sprake was van regelmatig ziekteverzuim. Dat dit leidde tot
onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering, was volgens de kantonrechter echter onvoldoende onderbouwd. Zo had de werkgever onvoldoende aangetoond dat collega’s het werk niet overnamen en dat er vertraging werd opgelopen. Dat de teruggelopen klanttevredenheid en overbelasting van collega’s door het ziekteverzuim kwam, was zelfs helemaal niet bewezen. Ook miste de rechter financiële stukken ter onderbouwing van de geclaimde geleden schade. Het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de c-grond werd dan ook afgewezen.
Rechtbank Den Haag, 3 september 2021, ECLI (verkort): 9772