Inspectie SZW kritisch op ontslagprocedure bij UWV

UWV kan zich nog verbeteren in de beoordeling van ontslag om bedrijfseconomische redenen. Dat concludeert Inspectie SZW op basis van onderzoek naar de ontslagprocedure bij het instituut.

19 juli 2018 | Door redactie

Een werkgever die werknemers wil ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen, heeft daarvoor toestemming van UWV nodig (tool). Om te controleren of werknemers bij deze ontslagtoets voldoende worden beschermd, onderzocht Inspectie SZW de beoordeling van ontslagaanvragen door UWV. Volgens de Inspectie valt er wel het één en ander te verbeteren. Zo controleert UWV nu de aangeleverde (financiële) informatie van werkgevers in principe niet op juistheid. Ongeveer een derde van de ondervraagde, ontslagen werknemers is van mening dat de door de werkgever aangedragen bedrijfseconomische reden niet klopte.

Veel werknemers letten niet op ex-werkgever

Ook de wederindiensttredingsvoorwaarde werkt niet goed. De wederindiensttredingsvoorwaarde houdt kortweg in dat de werkgever in de 26 weken na een opzegging om bedrijfseconomische redenen niet zomaar een ander het werk van de ontslagen werknemer mag laten verrichten. De ontslagen werknemer moet de mogelijkheid krijgen om zijn oude functie op te pakken als dit weer mogelijk is. Ongeveer de helft van de ontslagen werknemers gaat niet actief na of de werkgever de voorwaarde schendt. 15% van de werknemers werd op de hoogte gehouden door de ex-werkgever.

Meer informatievoorziening over de ontslagregels

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een Kamerbrief (pdf) gereageerd op het onderzoek. Hij geeft onder meer aan dat hij de procedure van hoor- en wederhoor ‘evenwichtig en zorgvuldig’ vindt. Extra verificatie van de aangeleverde gegevens zou alleen maar voor onnodige vertraging zorgen. Een werknemer die het niet eens is met zijn ontslag, kan de rechter verzoeken zijn arbeidsovereenkomst te herstellen. UWV benoemt deze optie voortaan standaard in de beschikking. Ook bekijkt het instituut hoe het werknemers beter kan informeren over het voeren van verweer en het bestaan van de wederindiensttredingsvoorwaarde.

Advocaten pleiten voor mondelinge procedure

In dagblad Trouw opperen arbeidsrechtadvocaten voor een mondelinge behandeling waarin de werknemer zijn zegje kan doen over de ontslagaanvraag. Voor de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) was dit mogelijk, doordat de procedure via de kantonrechter kon verlopen. Momenteel verloopt de procedure schriftelijk via UWV en zou de werknemer onvoldoende aandacht krijgen. Minister Koolmees is echter dus niet van plan om de procedure aan te passen.