Kies de juiste plaats bij ontslag wegens ziekte

19 augustus 2015 | Door redactie

Dient u een ontslagaanvraag in bij UWV vanwege langdurig ziekteverzuim, let er dan op dat u op het aanvraagformulier het juiste werkgebied invult. Dit is het werkgebied waarbinnen de woonplaats van de werknemer ligt.

Een ontslagaanvraag via UWV dient u in principe digitaal in door een aanvraagformulier in te vullen op de website. Op dit aanvraagformulier moet u aangeven wat het werkgebied van de werknemer is. Uit een wijziging van het Besluit werkgebieden UWV 2015 (pdf) blijkt dat de procedure rondom de werkgebieden sinds 1 juli 2015 gewijzigd is. Dient u een ontslagaanvraag in vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, dan is het werkgebied gekoppeld aan de plaats waar de werknemer woont. Bij een ontslagaanvraag vanwege bedrijfseconomische redenen vult u het werkgebied in waarbinnen de meeste ontslagen vallen. Bestaat uw organisatie uit één vestiging, dan is dit dus gewoon het werkgebied van de plaats waar de werknemer werkt. In bijlage 2 en 3 van het besluit staat de verdeling van de werkgebieden bij een ontslagaanvraag vanwege bedrijfseconomische redenen en een ontslagaanvraag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

Beperkte reisafstand voor deskundigenadvies zieke werknemer

De wijziging is ingevoerd zodat een werknemer die ziek is – en voor wie misschien een deskundigenadvies nodig is – een beperkte reisafstand heeft. Dient u een ontslagaanvraag in vanwege langdurig ziekteverzuim voor een werknemer uit Duitsland, dan kunt u terecht bij de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) in Eindhoven. Gaat het om een werknemer uit België, dan kunt u terecht bij de AJD-vestiging in Rotterdam. Voor andere werknemers die in het buitenland wonen, moet u bij de AJD-vestiging in Haarlem zijn.