Kwart hoogopgeleiden vertrekt door manager

30 september 2020 | Door redactie

Eén op de vier hoogopgeleiden die op zoek zijn naar een andere baan doen dat omdat zij niet tevreden zijn over de relatie met hun leidinggevende of het management. Vooral mannen die niet goed overweg kunnen met hun manager, gaan om zich heen kijken.

Maar liefst 27% van de hoogopgeleide werkzoekenden wil van baan veranderen vanwege de manager. Het zijn vooral mannen: zij stappen twee keer zo vaak op als vrouwen door slecht management. Dat blijkt uit het jaarlijkse Imago Onderzoek van Intermediair onder 4.883 hoogopgeleide werkzoekenden.
Zeker in deze coronacrisis, waarin er veel op afstand wordt gewerkt, is goed leiderschap belangrijker dan ooit. Een veelgehoorde klacht is dat de leidinggevende niet luistert. Maar ook werksituaties waarin een angstcultuur heerst, zijn een goede reden voor hoogopgeleiden om de benen te nemen. In een angstcultuur durven medewerkers hun fouten niet te melden of hun onvrede te uiten, omdat ze bang zijn daar op te worden afgerekend.

Werk is niet leuk genoeg

De leidinggevende is niet de belangrijkste reden voor hoogopgeleide professionals om op zoek te gaan naar een andere baan. Dat zijn respectievelijk het hebben van onvoldoende doorgroeimogelijkheden en de inhoud van het werk; de helft vindt het werk niet leuk of uitdagend genoeg. Op de derde plaats staat ontevredenheid over het salaris. Ondanks dat de relatie met de manager niet bovenaan het lijstje prijkt, zijn dit wel zaken waar leidinggevenden iets aan kunnen doen.

Salaris wringt

Toch is het niet alleen maar kommer en kwel. 60% van de hoogopgeleiden is wél tevreden met hun baan. De belangrijkste factoren voor die tevredenheid zijn respectievelijk de uitdagende inhoud van hun werk, leuke collega’s, een goede werk-privébalans, een goed salaris en een kleine woon-werkafstand. Mannen en vrouwen zijn even tevreden over hun functie en manager. Alleen het salaris wringt: mannen zijn gemiddeld tevredener over hun loon en arbeidsvoorwaarden dan vrouwen.

Bijlagen bij dit bericht