Leugens tijdens sollicitatie leiden tot ontslag

26 april 2019 | Door redactie

Een sollicitant doet er goed aan bij zijn sollicitatie niet te liegen over zijn opleiding(en) en werkervaring. Leugens kunnen later de aanleiding voor ontslag vormen, zo bleek recentelijk ook in een zaak bij het hof in Arnhem.

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel… Dat spreekwoord ging in ieder geval op voor een werknemer die zich in 2017 voor de functie van technisch supportmedewerker naar binnen had gepraat bij een internetbureau. Al vrij snel na indiensttreding werd duidelijk dat hij niet over de vereiste kwaliteiten beschikte om de functie goed te vervullen. De werknemer raakte overspannen, waarna de werkgever zich grondiger ging verdiepen in de achtergrond van de werknemer. Daarbij bleek het één en ander uit zijn cv niet te kloppen.

Werknemer liegt dat hij barst

De werknemer had de benodigde hbo-opleiding niet afgerond (tool), werkervaring overdreven en referenties gebruikt die niet van hem waren. De werkgever zag hierin een dringende reden voor ontslag op staande voet en dus kon de werknemer zijn biezen pakken. Maar de werknemer stapte wel naar de kantonrechter. Bij de kantonrechter kon de werkgever niet bewijzen dat tijdens de sollicitatie was gesproken over het belang van bepaalde diploma’s of referenties voor de functie. De kantonrechter vernietigde de opzegging van de arbeidsovereenkomst.

Discussie over inhoud sollicitatiegesprek

De werkgever zocht het daarna hogerop. Het hof moest oordelen over een welles-nietesspelletje: de werknemer gaf onder andere aan dat pas tijdens het laatste sollicitatiegesprek over de hbo-opleiding was gesproken en dat de werkgever toen zou hebben aangegeven dat het geen probleem was dat hij zijn opleiding niet had afgerond. De werkgever stelde daarentegen dat een afgeronde hbo-opleiding als onderdeel van de functie-eisen al in het eerste gesprek aan bod was gekomen. De leidinggevende zou het cv punt voor punt hebben doorgenomen met de werknemer.

Verhaal van werkgever is geloofwaardiger

Het hof vond uiteindelijk de verklaring van de werkgever geloofwaardig en consistent. Al in de vacaturetekst was duidelijk gemaakt dat de afgeronde hbo-opleiding en de werkervaring harde eisen waren. Het lag dan ook voor de hand dat de opleiding en ervaring waren besproken tijdens de sollicitatiegesprekken. Het lukte de werknemer niet om de verklaring van de werkgever te ontkrachten. Het ontslag op staande voet was vanwege de leugens terecht.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20 maart 2019, ECLI (verkort): 3196