Maak afspraken over betaling leaseauto

18 maart 2011 | Door redactie

Stel, één van uw medewerkers maakt gebruik van een auto van de zaak en neemt ontslag. Hij levert zijn leaseauto bij u in. Kunt u hem dan verplichten om de resterende leasetermijnen te betalen?

Uit een recente uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden blijkt dat u duidelijke afspraken op papier moet zetten over het terugbetalen van de lease-afkoopsom bij vrijwillig ontslag van een medewerker. In deze zaak nam een analiste ontslag en gaf aan dat zij niet de resterende leasetermijnen wilde betalen van de auto van de zaak. Zij was namelijk van mening dat de organisatie haar nooit had verteld dat ze dit bedrag zou moeten terugbetalen op het moment dat ze ontslag zou nemen. Ook vond ze dat een dergelijke regeling haar vrije arbeidskeuze zou belemmeren.

Bepaling in de gebruikersovereenkomst

De werkgever gaf aan dat hij in de gebruikersovereenkomst van de leaseauto een bepaling had opgenomen waaruit duidelijk zou moeten worden dat de medewerkster bij ontslag het resterende bedrag terug zou moeten betalen. In deze overeenkomst stond namelijk: ‘de medewerker verplicht zich (…) de kosten aan werkgever te vergoeden tot het bereiken van het overeengekomen kilometrage (…)’. Ook gaf de werkgever aan dat hij mondeling met de analiste was overeengekomen dat zij de resterende leasekosten bij vrijwillig ontslag zou betalen.

Bewijslast werkgever

De rechter oordeelde dat de medewerkster de kosten moest betalen als haar werkgever kon bewijzen dat hij hierover afspraken had gemaakt. De bepaling die in de gebruikersovereenkomst stond, was hiervoor niet voldoende. Er was volgens de rechter geen sprake van een belemmering in de vrije arbeidskeuze.
Gerechtshof Leeuwarden, 28 december 2010, LJN: BP1122 

Bijlagen bij dit bericht