Meldingsplicht ontslag door Tweede Kamer

2 november 2011 | Door redactie

Het voorstel voor de wijziging van de Wet melding collectief ontslag (WMCO) is door de Tweede Kamer aangenomen. Als de Eerste Kamer het voorstel ook goedkeurt, moeten werkgevers straks ook het ontslag melden van werknemers met wie zij een beëindigingovereenkomst hebben gesloten. Houdt u zich niet aan deze regels, dan kan de overeenkomst worden vernietigd.

Zoals u eerder heeft kunnen lezen in het bericht ‘Meer duidelijkheid over meldingsplicht ontslag’ heeft minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eerder dit jaar een voorstel ingediend om de meldingsplicht in de WMCO uit te breiden. Als u bij een reorganisatie binnen drie maanden 20 of meer werknemers wilt ontslaan, moet u dit schriftelijk melden bij UWV WERKbedrijf en de vakbonden. Op dit moment geldt deze meldingsplicht alleen voor ontslag door opzegging na toestemming van UWV Werkbedrijf of door ontbinding door de kantonrechter. Maar als de Eerste Kamer instemt met het voorstel, is de meldingsplicht straks ook van toepassing op werkgevers die een beëindigingovereenkomst met hun werknemers afsluiten.