Ontslag moet voor stamrecht-bv vóór 1 juli 2014

6 november 2013 | Door redactie

Vanaf 1 januari 2014 moet een werknemer direct afrekenen als hij een ontslagvergoeding ontvangt. De stamrechtvrijstelling blijft nog wel gelden voor werknemers die uiterlijk 31 december te horen hebben gekregen dat ze moeten vertrekken, maar waarvan de werkelijke ontslagdatum vóór 1 juli 2014 ligt.

Krijgt een werknemer op dit moment een ontslagvergoeding, dan kan hij deze fiscaal voordelig onderbrengen bij een stamrecht-bv, een bank, een beleggingsinstelling of een verzekeraar. Per 1 januari 2014 is dat niet meer mogelijk, want dan verdwijnt de stamrechtvrijstelling. Het gevolg is dat een werknemer direct moet afrekenen over een ontvangen ontslagvergoeding. Bestaande gevallen kunnen nog blijven profiteren van de stamrechtvrijstelling, maar kunnen in 2014 ook kiezen voor de overgangsregeling. Nemen werknemers het stamrecht in 2014 in één keer op, dan hoeven ze slechts 80% van de uitkering in de belastingheffing te betrekken. U kon daarover lezen in het bericht ‘Aanscherping overgangsrecht stamrechten’.

Voldoende tijd voor oprichten stamrecht-bv

De Tweede Kamer en vakbond CNV waren echter bang dat het vervallen van de stamrechtvrijstelling grote gevolgen zou hebben voor reorganisaties waarbij de uiteindelijke ontslagdatum nog niet bekend is. Staatssecretaris Weekers heeft laten weten dat hij werknemers dan ook voldoende tijd wil geven om een stamrecht-bv op te richten. Werknemers kunnen daarom van de stamrechtvrijstelling gebruikmaken als ze het ontslag uiterlijk 31 december krijgen toegezegd en het werkelijke ontslag vóór 1 juli 2014 ligt. Deze situaties kunnen dan niet profiteren van de overgangsregeling in 2014.