Ontslag na delen van bezwaar tegen coronavaccinatie

3 maart 2023 | Door redactie

Een werknemer is niet verplicht om aan zijn werkgever te melden dat hij niet gevaccineerd is tegen corona. Maar soms mag een werkgever toch verwachten dat een werknemer hierover open kaart speelt, aldus Rechtbank Rotterdam.

In deze zaak ging het om een hoofd veiligheid en gezondheid van een groot, wereldwijd opererend offshorebedrijf. In die rol had de werkneemster haar Nederlandse collega’s opgeroepen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Tijdens een werkoverleg kwam echter bovendrijven dat de werkneemster zelf niet gevaccineerd was. Toen bleek dat ze geenszins van plan was zich te laten vaccineren, deed de werkgever haar vanwege onverenigbare standpunten een beëindigingsvoorstel (toolbox). De werkgever bood eerst een ontslagvergoeding van € 50.000, en na een mislukt mediationtraject zelfs € 200.000, maar zonder resultaat.

Verstoorde arbeidsrelatie door standpunt over coronavaccinatie

De zaak kwam voor de rechter. Die concludeerde dat beide partijen het met elkaar eens waren dat er vanwege een verstoorde arbeidsrelatie geen andere optie was dan de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Omdat de werkneemster volgens de rechter niet ernstig verwijtbaar had gehandeld door haar vaccinatiestandpunt te verzwijgen, behield ze haar transitievergoeding (tool). Over de door de werkneemster verzochte billijke vergoeding (artikel) van € 340.000 oordeelde de rechter dat het het goed recht van de werkneemster was om af te zien van vaccinatie. Toch had ze, gezien haar functie en verantwoordelijkheden, haar vaccinatiestandpunt – dat volledig indruiste tegen het coronabeleid van de werkgever – vroegtijdig en op eigen initiatief kenbaar moeten maken. Dat de werkgever vervolgens aanstuurde op ontslag, was geen reden voor een billijke vergoeding.
Rechtbank Rotterdam, 31 januari 2023, ECLI (verkort): 713