Ontslag op i-grond na niet terugkeren van vakantie

Een werknemer die zonder communicatie naar het buitenland afreist en vervolgens niet terugkeert, riskeert ontslag. Dit speelde recent in een zaak bij Rechtbank Gelderland, waarbij de rechter besloot om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op de i-grond (cumulatiegrond).

5 augustus 2021 | Door redactie

De zaak draaide om de commercieel directeur van een technisch opleider en detacheerder. Tot verrassing van de werkgever vertrok deze werknemer eind 2020 naar Oostenrijk, waar hij zakelijke afspraken wilde combineren met een vakantie samen met zijn gezin. De werkgever baalde hiervan, want de werknemer miste hierdoor een belangrijk MT-overleg. In Oostenrijk bezocht de werknemer een arts vanwege rugproblemen. Hij gaf de werkgever vervolgens te kennen dat hij niet in staat was om auto te rijden en dus terug te keren naar Nederland.

Werkgever accepteerde het ontslag

De gesprekken tussen de werkgever en werknemer escaleerden hierna. De werknemer verweet de werkgever zijn situatie niet serieus te nemen en uitte zijn onbegrip over de wens van de werkgever dat hij ondanks zijn situatie – en tijdens de lockdown – zo snel mogelijk weer naar Nederland terug zou keren. Ook liet hij in felle bewoordingen zijn onvrede merken over hoe de werkgever met het personeel omging en over zijn salaris. De werkgever reageerde hierop dat hij het ontslag van de werknemer accepteerde en sloot zijn zakelijke accounts af. De werknemer stelde geen ontslag te hebben genomen.

Ontslag op basis van i-grond

Een gesprek dat volgde over het aangaan van een vaststellingsovereenkomst, leidde tot niets. Ondanks de afgesloten zakelijke accounts ontving de werkgever hierna diverse klachten over het gedrag van de werknemer. Ook stuurde de werknemer een vertrouwelijk bedoelde e-mail naar 11 collega’s waarin hij op persoonlijke titel een diner aanbood aan de eerste drie die een winstgevende opdracht binnen zouden halen. De werkgever stelde dat door de klachten, de opstelling van de werknemer rond zijn verblijf in Oostenrijk en de rondgestuurde mail alle vertrouwen in de werknemer verloren was en dat zij niet meer met elkaar verder konden. De werkgever verzocht de kantonrechter (in een tegenverzoek) de arbeidsovereenkomst te beëindigen op basis van de i-grond (infographic) wegens een combinatie van verwijtbaar handelen, een verstoorde arbeidsverhouding en andere omstandigheden waardoor in redelijkheid niet verwacht kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Ook de werkgever had zich verwijtbaar gedragen

De rechter verweet de werknemer zijn opstelling rond zijn verblijf in Oostenrijk en zijn besluit om vanuit daar te werken. Uit de correspondentie bleek dat de reis niet gecommuniceerd was en dat de werkgever dus ook geen akkoord had gegeven. Bovendien was de ziekmelding niet volgens de regels gedaan en ontbrak een medische onderbouwing. Maar ook de werkgever had zich verwijtbaar gedragen, onder meer door voor de werknemer te bepalen dat hij ontslag had genomen en dit zonder bewijs vol te houden. De rechter concludeerde dat er na alle incidenten niet van de werkgever verlangd kon worden de arbeidsovereenkomst voort te zetten en ontbond de arbeidsovereenkomst daarom op de i-grond. De transitievergoeding werd hierbij niet verhoogd.
Rechtbank Gelderland, 14 april 2021, ECLI (verkort): 3894