Ontslag voor beledigen werkgever via Facebook

30 maart 2012 | Door redactie

Werknemers moeten oppassen met het doen van negatieve uitlatingen via social media over hun werkgever. Uitingen op de populaire sociale netwerksites lijken een privézaak, maar een rechter oordeelde onlangs anders. Berichten kunnen namelijk eenvoudig buitenstaanders bereiken. In deze zaak moest een werknemer het veld ruimen, omdat hij zijn werkgever beledigde op Facebook.

Volgens de kantonrechter in Arnhem valt een grove belediging over een werkgever op Facebook niet onder de vrijheid van meningsuiting. De vrijheid van meningsuiting wordt namelijk begrensd door het feit dat een werknemer zich als goed werknemer hoort te gedragen (artikel 7:611 BW). Het privékarakter van Facebook is relatief, omdat het begrip ‘vrienden’ ook rekbaar is. Collega’s die tot de Facebook-vrienden behoren, kunnen (negatieve) berichten van een collega namelijk doorspelen aan de werkgever. Naast het feit dat Facebook onder het publieke domein valt, bestaat het risico dat buitenstaanders het bericht kunnen lezen omdat het kan worden doorgeplaatst, aldus de kantonrechter in Arnhem.

Facebook-berichten bereikten werkgever

In de betreffende rechtszaak had een werknemer aan zijn leidinggevende een voorschot op zijn salaris gevraagd. Dat verzoek werd echter afgewezen. De werknemer gedroeg zich vervolgens opgefokt op de werkvloer, waarvoor hij een officiële waarschuwing kreeg van zijn werkgever. Vervolgens uitte de werknemer op zijn Facebook-profiel grove beledigingen over zijn leidinggevende en zijn werkgever.
Eén van de collega’s van de werknemer, die als vriend was toegevoegd op Facebook, stapte met de berichten naar de werkgever. Voor de werkgever was dit de druppel die de emmer deed overlopen. Hij diende een ontbindingsverzoek in op grond van een dringende reden. Omdat de werknemer een gewaarschuwd man was en zich toch als onzorgvuldig werknemer had gedragen, werd de arbeidsovereenkomst ontbonden.
Kantonrechter Arnhem, 19 maart 2012, LJN:
BV9483