Ontslagaanvraag: gebruik nieuwe formulieren

27 juli 2015 | Door redactie

Als uw onderneming een werknemer wil ontslaan, moet u daar sinds 1 juli 2015 de nieuwe ontslagformulieren van UWV voor gebruiken. Deze formulieren moet u gebruiken voor ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid.

Sinds 1 juli bepaalt de reden van ontslag of uw onderneming voor een aanvraag bij UWV of de kantonrechter terechtkan. Bij ontslag op persoonlijke gronden  – zoals disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie – gaat u naar de kantonrechter. Voor een ontslag om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid bent u bij UWV aan het juiste adres. UWV heeft voor deze maatregel uit de Wet werk en zekerheid (WWZ) nieuwe aanvraagformulieren voor een ontslagvergunning opgesteld.

Sinds 1 juli zijn de nieuwe formulieren verplicht

De aanvraagformulieren voor ontslag om bedrijfseconomische redenen en het formulier voor ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid zijn bedoeld voor ontslagaanvragen sinds 1 juli 2015. Uit het onlangs gepubliceerde Besluit verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV (pdf) blijkt dat u verplicht bent om deze formulieren te gebruiken. De ingevulde formulieren uploadt u naar het werkgeversportaal van UWV. Als uw aanvraag compleet is, heeft UWV vier weken nodig om hem af te handelen.  
Voor meer informatie over de nieuwe ontslagregels surft u naar de onlangs vernieuwde website mijnwerkenzekerheid.nl, die een belangrijk onderdeel is van de overheidscampagne ‘Mijn werk en zekerheid’. Op de website vindt u onder meer factsheets over uiteenlopende WWZ-onderwerpen.