Ontslagformulier C nu ook digitaal

5 januari 2017 | Door redactie

Sinds kort kunnen werkgevers een ontslagaanvraag vanwege bedrijfseconomische redenen volledig digitaal indienen. Het zogenoemde C-formulier is nu namelijk ook digitaal te gebruiken.

Voor ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen (tool) moet een werkgever een ontslagaanvraag indienen bij UWV. Hij vult hiervoor drie formulieren in: het A-, B- en C-formulier. Eerder waren het A- en B-formulier al digitaal beschikbaar gesteld op de site van UWV. Sinds kort is ook het C-formulier digitaal te uploaden via het werkgeversportaal van UWV. Met dit formulier onderbouwt de werkgever de ontslagaanvraag. Binnen het C-onderdeel is ook het Aanvraagformulier verklaring overbruggingsregeling transitievergoeding opgenomen. Deze verklaring is bedoeld voor kleine werkgevers die in een slechte financiële situatie verkeren. 

Werkgever moet functiebeschrijvingen meesturen

Bij het indienen van de ontslagaanvraag moet de werkgever de functiebeschrijvingen van boventallige werknemers meesturen naar UWV, zodat zij kan controleren welke functies als gevolg van de bedrijfseconomische reden vervallen. Voor UWV is bij het vaststellen van de functie-inhoud de functiebeschrijving het uitgangspunt. Het is voor uw organisatie dus van belang om vóór het reorganiseren de functiebeschrijvingen goed op orde te hebben.

Abonnees van het vakblad HR Rendement kunnen in het eerste nummer van dit jaar – dat op 10 januari op de mat valt – meer lezen over de aandachtspunten bij het indienen van een ontslagaanvraag.