Per 1 juli aanzegtermijn bij tijdelijk contract

10 maart 2014 | Door redactie

Per 1 juli 2014 bent u mogelijk verplicht om ten minste één maand voor afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werknemer schriftelijk te laten weten dat u het contract wel of niet verlengt. Verlengt u de arbeidsovereenkomst, dan moet u in dit bericht ook de voorwaarden van de verlenging melden.

In het bericht ‘Kamer stemt in met Wet werk en zekerheid’ kon u al lezen dat de Tweede Kamer akkoord is gegaan met het wetsvoorstel Werk en zekerheid. Eén van de maatregelen uit deze wet is de invoering van een zogenoemde aanzegtermijn voor tijdelijke contracten. Door de aanzegtermijn bent u straks verplicht om werknemers standaard één maand voor afloop van hun tijdelijke contract schriftelijk op de hoogte te brengen van de beëindiging daarvan. Ook als u de overeenkomst verlengt, moet u dit melden. De verplichte aanzegtermijn geldt alleen voor tijdelijke contracten van zes maanden of langer.

Verplichte aanzegtermijn geldt niet bij project

Het is toegestaan om al direct bij indiensttreding aan de werknemer te melden dat u de arbeidsovereenkomst niet zult verlengen. De werknemer weet dan ook meteen dat hij moet blijven solliciteren. Heeft u aangegeven dat u het contract wilt verlengen, maar niet onder welke voorwaarden en de werknemer werkt gewoon door nadat het tijdelijk contract is verstreken, dan wordt de arbeidsovereenkomst verlengd voor dezelfde periode (maar maximaal één jaar) en onder dezelfde voorwaarden. U hoeft een werknemer niet schriftelijk in te lichten over het einde van zijn contract als de einddatum afhangt van bijvoorbeeld het einde van een project. Het is dan immers lastig om van tevoren al een einddatum te bepalen.

Vergoeding bij te laat aanzeggen

Bent u te laat met het aanzeggen van de beëindiging of verlenging of vergeet u de aanzegtermijn helemaal, dan moet u de werknemer een vergoeding betalen van één maandsalaris naar rato. Bent u bijvoorbeeld twee weken te laat met aanzeggen, dan moet u de werknemer twee weken loon uitbetalen. De werknemer moet hier dan wel zelf binnen twee maanden na het einde van het contract een beroep op doen.

Overgangsregeling voor bestaande contracten

De aanzegtermijn wordt per 1 juli 2014 ingevoerd, maar voor bestaande contracten geldt een overgangsregeling: voor contracten die binnen één maand na invoering van de aanzegplicht eindigen, heeft u geen aanzegplicht.
Het wetsvoorstel Werk en zekerheid ligt nog voor goedkeuring bij de Eerste Kamer. Als deze instemt, gaan de maatregelen omtrent flexkrachten, zoals de invoering van de aanzegtermijn en het verdwijnen van de proeftijd en het concurrentiebeding in tijdelijke contracten, al per 1 juli 2014 in. De hervorming van het ontslagrecht in de inkorting van de ketenbepaling treden pas per 1 juli 2015 in werking.