Respectvol afscheid nemen van een medewerker

Het zal niemand ontgaan zijn: de coronacrisis eist ook op de arbeidsmarkt haar tol. Wellicht moet uw organisatie ook wel mensen laten gaan. Ga daarbij voorzichtig te werk. Ontslag kan een ingrijpende ervaring zijn, soms zelfs vergelijkbaar met een rouwproces. Ontsla een medewerker daarom zo humaan en respectvol mogelijk.

25 november 2020 | Door redactie

De arbeidsmarkt zat afgelopen juni op een ultiem dieptepunt. Toen steeg in één maand tijd het aantal werklozen met 330.000, een record. De stijging was vooral te wijten aan het opheffen van de ontslagboete; organisaties die coronasteun kregen van de overheid mochten tót juni 2020 geen mensen ontslaan. Daarna vond er een heuse ontslaggolf plaats.

Oefen vooraf met collega’s

Ook al is het één van de minst leuke kanten van leidinggeven, besteed het slechtnieuwsgesprek niet uit aan de HR-afdeling. Als manager heeft u meestal een hechtere band met een medewerker dan HR, omdat u intensiever heeft samengewerkt. Dat maakt ontslaan moeilijker, maar wel persoonlijker.
Ook voor een ontslaggesprek geldt: een goede voorbereiding is het halve werk. Oefen desnoods met een collega-leidinggevende. De timing is eveneens belangrijk. Vrijdagmiddag leent zich er bijvoorbeeld niet voor: de medewerker gaat dan vol vragen het weekend in.

Verspreiden over twee gesprekken

Kies uw woorden zorgvuldig. Maak de situatie niet mooier dan hij is, meld onomwonden het slechte nieuws en houd voet bij stuk. Omdat het nieuws bij de medewerker rauw op het dak kan vallen en hij daardoor emotioneel kan reageren, kunt u het ontslaggesprek over twee gesprekken verdelen. De medewerker kan alles dan laten bezinken. Vervolgensen plant u een tweede gesprek om vragen te beantwoorden of een toelichting te geven. Is alles achter de rug? Evalueer dan het gesprek met een collega-leidinggevende, bijvoorbeeld die waar u vooraf het ontslaggesprek mee heeft geoefend.

Geen verbitterde medewerker

Een medewerker respectvol ontslaan helpt hem zijn vertrek sneller te accepteren, zodat hij verder kan. Het is ook beter voor uw team; netjes afscheid nemen van een collega zorgt voor een veilige werksfeer. Het kan hen immers net zo goed overkomen. Een medewerker die niet verbitterd vertrekt, zal minder geneigd zijn om slecht te praten over uw organisatie, wat beter is voor het imago. Daarnaast zal hij minder snel overwegen juridische stappen te ondernemen.

Bijlagen bij dit bericht