Schadevergoeding betalen mag niet zomaar onbelast

4 april 2018 | Door redactie

Als een werknemer door een mishandeling op de werkvloer zijn werk niet meer kan doen en uit dienst gaat, is zijn ontslagvergoeding niet per definitie een schadevergoeding. Onbelast uitbetalen is dan ook niet altijd toegestaan. Dat blijkt uit een uitspraak van Hof ’s-Hertogenbosch.

Als een werkgever een ontslagvergoeding betaalt, is die vergoeding belast loon. Er moeten dus loonheffingen over ingehouden en betaald worden. Bij een vergoeding aan een werknemer die naar algemene maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordeel wordt ervaren, ligt dat anders: die behoort niet tot het loon. In een recente rechtszaak stond ter discussie of er sprake was van een ontslagvergoeding of een schadevergoeding die niet als beloningsvoordeel wordt ervaren.

Mishandeling leidt tot ziekmelding

In deze zaak werd een pedagogisch medewerkster mishandeld door een cliënt, waarbij ze letsel aan haar arm opliep. De werkneemster meldde zich in eerste instantie ziek, maar werd na een operatie beter verklaard. Bijna een jaar later werd de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden omdat de werkrelatie te veel was beschadigd. De werkneemster kreeg daarbij een vergoeding mee van € 40.528. Volgens de werkneemster ging het om een onbelaste schadevergoeding, maar de inspecteur van de Belastingdienst was het daar niet mee eens. Hij keurde de aangifte inkomstenbelasting van de werkneemster af, omdat zij die zo had ingevuld dat ze de loonbelasting/premie volksverzekeringen die haar werkgever had ingehouden en afgedragen, terug zou krijgen.

Beschrijving in beëindigingsovereenkomst

Uit de beëindigingsovereenkomst die de werkneemster en de werkgever waren overeengekomen, bleek dat de vergoeding bedoeld was als aanvulling op de eventuele uitkering van de werkneemster of op het loon dat zij bij een nieuwe werkgever zou gaan verdienen. Er stond niet dat de vergoeding was bedoeld om de werkneemster te compenseren voor de geleden schade. Sterker nog: als de werkneemster uitzicht had op een nieuwe baan, zou zij helemaal geen vergoeding krijgen. Al deze omstandigheden leidden ertoe dat het hof oordeelde dat er geen sprake was van een schadevergoeding, maar van een ontslagvergoeding. De loonheffingen over de vergoeding moesten dus gewoon betaald worden.
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 1 maart 2018, ECLI (verkort): 878