UWV introduceert nieuwe Uitvoeringsregels voor ontslag

UWV heeft nieuwe versies gepubliceerd van de ‘Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen’ en ‘Uitvoeringsregels Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid’. Deze vervangen de versies uit 2018.

1 oktober 2019 | Door redactie

In de Uitvoeringsregels van UWV kan een werkgever lezen welke wet- en regelgeving relevant is als hij de arbeidsovereenkomst van een werknemer wil opzeggen vanwege langdurige ziekte of bedrijfseconomische redenen. Ook leest hij in de documenten waar UWV op let bij een aanvraag voor ontslag en welke gegevens hij moet verstrekken om de ontslagvergunning te kunnen krijgen.

Wijziging opzegverbod van FG in nieuwe Uitvoeringsregels

De nieuwe versies van de Uitvoeringsregels zijn aangepast op basis van de actualiteit. Zo is in beide documenten een aanpassing gedaan vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De ontslagbescherming van een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) is niet langer in het Burgerlijk Wetboek 7 opgenomen, maar in de AVG. En het opzegverbod voor de FG (tool) is gewijzigd van een ‘tijdens’ naar een ‘wegens’ opzegverbod.

Uitvoeringsregels bevatten ook recente arresten Hoge Raad

Ook zijn er in de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen (pdf) en de Uitvoeringsregels Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (pdf) een aantal nieuwe arresten van de Hoge Raad verwerkt, waaronder het Shell-arrest. In deze uitspraak bepaalde de hoogste rechtsprekende instantie van Nederland dat voor de herplaatsingseis bij ontslag het niet gaat om een ‘resultaatsverplichting’, maar om wat onder de omstandigheden in redelijkheid van een organisatie kan worden gevraagd. Een werkgever heeft hierbij een ‘zekere beoordelingsruimte’.
Verder legt UWV onder meer met voorbeelden het begrip uitwisselbare functies uitgebreider uit, zodat werkgevers het afspiegelingsbeginsel bij (collectief) ontslag beter kunnen toepassen.