UWV publiceert Uitvoeringsregels ontslagprocedure

De Regeling UWV ontslagprocedure bevat regels voor de procedure rond een ontslagaanvraag bij UWV. Hoe UWV deze regels in de praktijk toepast, is nu verder uitgewerkt in de Uitvoeringsregels ontslagprocedure.

25 augustus 2020 | Door redactie

Een werkgever dient een aanvraag voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid in bij UWV. Een aantal regels van de procedure die daarop volgt, zijn vastgelegd in de Regeling UWV ontslagprocedure. Het gaat bijvoorbeeld om de termijn voor het aanvullen van een incompleet verzoek, de termijnen voor hoor en wederhoor en de mogelijkheid de ontslagadviescommissie te raadplegen. UWV heeft de interne werkinstructies voor toepassing van deze procedurele regels nu naar buiten gebracht via de Uitvoeringsregels ontslagprocedure.

Duidelijkheid over richtlijnen voor ontslagprocedure

UWV wil met de publicatie van de instructies transparant zijn tegenover werkgevers en werknemers. Het document Uitvoeringsregels ontslagprocedure (pdf) moet meer duidelijkheid geven over onderwerpen als de klachtregeling van UWV, een voorlopige en herhaalde aanvraag, het voeren van verweer en de mondelinge behandeling. Dat UWV de uitvoeringsregels toepast, is officieel vastgelegd in het Besluit uitvoeringsregels ontslagprocedure. Dit geldt vanaf 1 september 2020.

Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen

Eerder al publiceerde UWV uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. Daarin licht het instituut toe hoe het in de praktijk omgaat met de ontslagwetgeving en welke eisen aan een ontslagaanvraag worden gesteld. UWV heeft nu ook een nieuwe versie gepubliceerd van de Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen (pdf). In deze versie zijn aanpassingen van de wetgeving verwerkt, zoals de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en het vervallen van de overbruggingsregeling transitievergoeding.