Werkgever moet opzegtermijn in acht nemen

7 februari 2011 | Door redactie

Zowel de werknemer als de werkgever heeft zich bij tussentijdse beëindiging van het arbeidscontract te houden aan een opzegtermijn. De wettelijke opzegtermijn voor de werknemer is standaard één maand. Maar voor werkgevers gelden heel andere regels. Let erop dat uw bestuurder de wettelijke regels in acht neemt.

 Ook al maken veel werkgevers wisselende afspraken met hun werknemers; de lengte van een opzegtermijn mag uw bestuurder niet zomaar naar eigen inzicht vaststellen. Het staat de bestuurder wel vrij om met de werknemer in de individuele arbeidsovereenkomst een langere opzegtermijn af te spreken. Maar daarbij moet hij wel rekening houden met de volgende voorwaarden:

  • De opzegtermijn voor de werknemer kan worden verlengd tot maximaal zes maanden.
  • De opzegtermijn voor de werkgever moet ten minste twee keer zo lang zijn als die van de werknemer.

Uw bestuurder moet allebei deze voorwaarden volgen als hij van de wettelijke opzegtermijn van één maand voor de werknemer wilt afwijken.

Verlenging van de opzegtermijn

Wil uw bestuurder dat een werknemer een opzegtermijn van vier maanden in acht neemt, dan moet hij volgens de wet dus zelf een opzegtermijn van het dubbele in acht nemen. In dit geval is dat acht maanden.
Maakt uw bestuurder geen individuele afspraken met de werknemer dan is de opzegtermijn voor de bestuurder afhankelijk van de duur van het dienstverband van de werknemer. Deze vindt u in de tabel hieronder.

Wettelijke opzegtermijn werkgever

Duur dienstverband

Opzegtermijn

0 tot 5 jaar

1 maand

5 tot 10 jaar

2 maanden

10 tot 15 jaar

3 maanden

15 jaar of langer

4 maanden

Geen regels bij wederzijds goedvinden

Een ander geval is het ‘met wederzijds goedvinden' beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Werkgever en werknemer hoeven de bepalingen over opzegtermijnen dan niet in acht te nemen. Dat betekent dat de arbeidsovereenkomst op elk willekeurig tijdstip kan worden beëindigd. Het is voor de werkgever wel verstandig dit schriftelijk te doen.