Werknemer ontslagen vanwege stalkende ex-partner

Een werknemer is ontslagen vanwege zijn stalkende ex-partner. De stalker viel namelijk ook zijn werkgever lastig. Om een einde te maken aan de onhoudbare situatie besloot de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

27 september 2019 | Door redactie

De werknemer werd sinds eind 2018 ernstig lastiggevallen door een stalker (vermoedelijk een ex-partner). Enkele maanden later begon de ex-partner ook de werkgever van het slachtoffer lastig te vallen. De stalker plaatste onder andere negatieve recensies over de werkgever op internet. Ook ontving de werkgever tot zijn schrik een foto van een pistool en munitie. De werkgever had niet alleen op zakelijk maar ook op persoonlijk gebied veel last van de bedreigingen. Daarop verzocht de werkgever de rechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden op de h-grond (overige omstandigheden die ervoor zorgen dat niet van de werkgever gevraagd kan worden om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren).

Bedreigingen stoppen alleen door ontslag

De rechter oordeelde dat van de werkgever niet verwacht kon worden dat hij het dienstverband met de werknemer in stand zou houden. Zolang de werknemer in dienst zou blijven van de werkgever, zouden de ernstige dreigementen aan het adres van de werkgever niet ophouden. Het herplaatsen van de werknemer in een andere passende functie was in dit geval ook niet mogelijk. Wel sprak de rechter van een zeer trieste situatie voor alle partijen. De werknemer functioneerde goed en onder normale omstandigheden zou er geen reden zijn voor ontslag. De werknemer had zich inmiddels ziek gemeld vanwege de situatie.

Werkgever leidt financiële schade door stalker

De werkgever gaf ook aan dat de negatieve berichtgeving door de stalker tot financiële schade van de organisatie kon leiden. De rechter vond dat de werkgever dit argument niet goed onderbouwd had, maar achtte het wel mogelijk dat de negatieve berichten een nadelige invloed op de bedrijfsvoering konden hebben. De kantonrechter liet in zijn uitspraak zwaar meewegen dat de bedreigingen naast het zakelijk leven ook het privéleven van de werkgever en zijn gezinsleden raakten. De rechter besloot daarom over te gaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Het opzegverbod wegens ziekte stond de ontbinding niet in de weg omdat het ontbindingsverzoek geen verband hield met de arbeidsongeschiktheid.
Rechtbank Limburg, 24 juli 2019, ECLI (verkort): 6880