Wijzigingen in Uitvoeringsregels Ontslag

16 februari 2016 | Door redactie

Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Uitvoeringsregels Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen. Deze wijzigingen hebben onder meer gevolgen voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel.

De wijzigingen in de uitvoeringsregels voor ontslag van UWV zijn het gevolg van de inwerkingtreding van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd, de Verzamelwet SZW 2016 en een aantal technische aanpassingen. Eén van de wijzigingen is dat in de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen in het afspiegelingsbeginsel een rangorde tussen AOW’ers, oproepkrachten en tijdelijke werknemers is toegevoegd.

Volgorde van toepassing afspiegelingsbeginsel

De volgorde waarin de werkgever volgens het afspiegelingsbeginsel nu afscheid moet nemen van werknemers is als volgt:

  1. Gedetacheerden, uitzendkrachten, zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en ingeleende werknemers van een andere bedrijfsvestiging.
  2. Werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt (inclusief payrollers).
  3. Oproepkrachten met een nulurencontract (inclusief payrollers).
  4. Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van wie het contract binnen 26 weken eindigt na de datum waarop over de ontslagaanvraag wordt beslist (inclusief payrollers).
  5. Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarvan de looptijd van het contract meer dan 26 weken is na de datum waarop over de ontslagaanvraag wordt beslist (inclusief payrollers).

Wijziging ontslagaanvraag langdurige arbeidsongeschiktheid

Daarnaast is in de Uitvoeringsregels Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid een wijziging opgenomen met betrekking tot de AOW-gerechtigde werknemer. Als een werkgever een ontslagaanvraag indient vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, moet hij aannemelijk maken dat er binnen 26 weken geen herstel zal optreden en de bedongen arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht. Voor AOW-gerechtigde werknemers is deze termijn verkort naar 13 weken.