WWZ leidt tot rattenplaag voor werkgevers

12 oktober 2018 | Door redactie

De Wet werk en zekerheid (WWZ) moest ontslag onder andere goedkoper maken, maar dat blijkt in de praktijk tegen te vallen, zo volgt uit een nieuw onderzoek. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) beoogt dit te verbeteren.

Het Financieele Dagblad (FD) heeft in een artikel een aantal resultaten gepresenteerd van een nieuw onderzoek naar de effecten van de WWZ. De drie betrokken onderzoekers van de Erasmus School of Law hebben met dit onderzoek een opvolging gegeven aan de analyse van de VAAN en VvA in 2016, die toen vaststelden dat rechters onder de WWZ meer ontbindingsverzoeken afwezen dan voorheen. Het beeld is niet veranderd: in de afgelopen drie jaar volgde bij 36% van de ontbindingsverzoeken een afwijzing van de rechter, terwijl dit gemiddelde in de periode die aan de WWZ voorafging zo’n 9% bedroeg. Voor werkgevers is ontslag via de rechter dus lastiger geworden.

Billijke vergoeding wordt een konijnenhol

De nieuwe ontslagregels hebben ook een nieuwe kostenpost opgeleverd: de billijke vergoeding. Eén op de vier keer wijst de rechter deze vergoeding toe. Oorspronkelijk was de billijke vergoeding echter bedoeld voor uitzonderlijke gevallen, waarbij de werkgever echt over de schreef was gegaan. De mogelijkheid werd daarom als een ‘muizengaatje’ getypeerd. In het FD wordt nu gesproken over een ‘konijnenhol of zelfs rattenplaag’. Het afgelopen jaar is het aantal toegekende vergoedingen en de hoogte van de vergoedingen extra sterk gestegen. Het gemiddelde bedrag (uit gepubliceerde rechtspraak) is meer dan verdubbeld, tot € 67.838. De stijging kan volgens de onderzoekers te maken hebben met een belangrijk arrest dat de Hoge Raad vorig jaar deed.

WAB moet regels voor ontslag verbeteren

Het kabinet wil de WWZ op diverse punten wijzigen met de invoering van de WAB. Die zorgt ervoor dat werkgevers via de zogeheten cumulatiegrond (tool) weer ontslaggronden kunnen combineren, wat ontslag gemakkelijker moet maken. Eerder gaven arbeidsrechtverenigingen VAAN en VvA aan deze wijziging als een verbetering te zien (al ging hun voorkeur uit naar grondigere maatregelen). De verwachting is dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel voor de WAB op korte termijn naar buiten brengt voor behandeling in de Tweede Kamer.

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking