Zieke werknemer ontslaan bij reorganisatie

26 mei 2017 | Door redactie

Door de Wet werk en zekerheid (WWZ) is het voor werkgevers nog lastiger geworden om zieke werknemers te ontslaan bij een reorganisatie. Toch bestaan er wel enkele mogelijkheden.

Een reorganisatie is een bedrijfseconomische reden voor ontslag. Voor zo’n ontslag moet de werkgever UWV om toestemming vragen. Het instituut zal een ontslagaanvraag afwijzen als deze is ingediend voor een werknemer die nog geen twee jaar ziek is (en verwacht wordt dat na het oordeel van UWV de ziekte nog langer dan vier weken zal duren). Voor deze werknemer geldt immers een opzegverbod. Ook de kantonrechter zal hiermee rekening houden. In twee gevallen is ontslag voor een zieke werknemer bij een reorganisatie toch mogelijk:

  • De organisatie beëindigt haar activiteiten volledig.
  • De werknemer stemt schriftelijk in met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Geen vaststellingsovereenkomst met zieke werknemer

Voor een werkgever is het lastig om met de zieke werknemer een vaststellingsovereenkomst (tool) af te sluiten. De werknemer kan weigeren, omdat hij een zogeheten benadelingshandeling pleegt. Hierdoor loopt hij het risico dat hij na het ontslag geen Ziektewetuitkering van UWV krijgt. Worden bij een reorganisatie de bedrijfsactiviteiten niet volledig beëindigd, dan lijkt een ontslag van een zieke werknemer dus niet reëel. Ook omdat rechters strikt omgaan met het opzegverbod.

Zieke werknemer in het afspiegelingsbeginsel

Bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel (infographic) wijst een werkgever in plaats van de zieke werknemer (die niet op korte termijn zal herstellen) de eerstvolgende werknemer aan die in aanmerking komt voor ontslag. De werkgever kan dit ook laten en de zieke werknemer melden dat hij boventallig is, maar dan kan hij het ontslag pas doorvoeren als de werknemer hersteld is. De vraag is of op dat moment nog wel een bedrijfseconomische grond aanwezig is en dus of UWV zal instemmen.

De regels voor de zieke werknemer bij een reorganisatie komen uitgebreid aan bod in het komende nummer van HR Rendement. Het blad valt 30 mei op de mat bij abonnees.