Regel een ontslag om bedrijfseconomische redenen

Uw organisatie wil of moet om bedrijfseconomische redenen medewerkers ontslaan. Een pijnlijk, maar noodzakelijk besluit voor de toekomstbestendigheid van uw organisatie. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen moet u rekening houden met veel en ingewikkelde regels, die uw organisatie stap-voor-stap nauwkeurig moet toepassen. Met deze toolbox doorloopt u alle stappen die nodig zijn voor het regelen van een snelle en effectieve ontslagprocedure.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Regel een ontslag om bedrijfseconomische redenen

  Snel en effectief naar een bedrijfseconomisch ontslag

 • 2

  Lees over ontslag om bedrijfseconomische redenen

  Ontslag om bedrijfseconomische redenen

  Verdiepingsartikel Ontslag Publicatiedatum: 28-02-2023

  De huidige economische situatie leidt in veel ondernemingen tot dusdanige financiële malaise dat het aanvragen van ontslag van werknemers onvermijdelijk is: een pijnlijke beslissing. Maar ook andere maatregelen die een onderneming wil nemen voor een doelmatige bedrijfsvoering kunnen leiden tot een ontslag op bedrijfseconomische redenen. Hoe steekt een ontslag op bedrijfseconomische gronden in elkaar?


  Alle wet- en regelgeving bij bedrijfseconomisch ontslag

  Tool Ontslag Publicatiedatum: 18-05-2020

  Met deze checklist heeft u snel een overzicht van alle wet- en regelgeving die van toepassing is bij bedrijfseconomisch ontslag.


  Toetsing bedrijfseconomisch ontslag: per groep of bedrijf(sonderdeel)?

  Verdiepingsartikel Ontslag Publicatiedatum: 26-05-2020

  Om de toekomst veilig te stellen, moet u reorganiseren. Het is immers van groot belang voor de gezondheid van uw organisatie om mee te bewegen met veranderingen in de markt. Reorganiseren kan betekenen dat u afscheid moet nemen van werknemers. Uw organisatie vraagt dan een ontslagvergunning aan bij UWV. Die zal eerst toetsen of er een bedrijfseconomische noodzaak aanwezig is, die het verval van arbeidsplaatsen rechtvaardigt. In dit verdiepingsartikel leest u wanneer UWV de bedrijfseconomische redenen toetst per groep van ondernemingen, per onderneming of per bedrijfsonderdeel.


  Waarom vraagt UWV advies aan de Ontslagadviescommissie (OAC)?

  Vraag & Antwoord Ontslag Publicatiedatum: 18-05-2020

  Mijn organisatie heeft een ontslagaanvraag ingediend om bedrijfseconomische redenen bij UWV. Nu is UWV advies aan het inwinnen bij de Ontslagadviescommissie (OAC). Dit levert vertraging op in de afhandelng van de ontslagaanvraag. Wat is een OAC? En waarom heeft het UWV daar advies van nodig? 


  Welke rol speelt de rechter bij bedrijfseconomisch ontslag?

  Vraag & Antwoord Ontslag Publicatiedatum: 02-03-2023

  Helaas moeten in onze organisatie ook banen verdwijnen. Om de toekomst van de organisatie financieel veilig te stellen, moeten we die ontslagen zo snel mogelijk regelen. We weten dat we bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen een ontslagvergunning bij UWV moeten vragen. Moeten we ook nog rekening houden met een gang naar de rechter?


  De cao-ontslagcommissie bij bedrijfseconomisch ontslag

  Verdiepingsartikel Ontslag Publicatiedatum: 02-06-2020

  De Wet werk en zekerheid biedt de mogelijkheid om bij cao een ontslagcommissie in te stellen. Dit heeft als gevolg dat de werkgever voor bedrijfseconomisch ontslag geen toestemming aan UWV moet vragen, maar aan de ontslagcommissie. Verder is het oprichten van een ontslagcommissie verplicht als cao-partijen willen afwijken van de ontslagvolgorde uit de Ontslagregeling. Hoe werkt dit in de praktijk?


 • 3

  Onderzoek ook andere opties

  Beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden

  Tool Ontslag met wederzijds goedvinden Publicatiedatum: 15-10-2020

  Deze uitgebreide, op maat te maken beëindigingsovereenkomst gebruikt u bij een ontslag met wederzijds goedvinden.


  Mag een deeltijdontslag nu wel of niet?

  Vraag & Antwoord Ontslag Publicatiedatum: 28-02-2023

  Onze organisatie heeft nog wel werk, maar niet meer zoveel. Daarom willen we een aantal werknemers voor een gedeelte van hun uren ontslaan. Nu lezen we dat een arbeidsovereenkomst ondeelbaar is en dat een deeltijdontslag niet bestaat. Maar ergens anders lezen we dat het wél mogelijk is. Hoe zit het nu precies?


  Voor eenzijdig wijzigen van lonen gelden zeer strikte regels

  Verdiepingsartikel Arbeidsvoorwaarden Publicatiedatum: 06-03-2023

  Als een werkgever met tegenslag te maken krijgt en in de financiële problemen komt, zal hij op zoek gaan naar maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat zijn organisatie het hoofd boven water houdt. Een loonoffer van werknemers kan zo’n maatregel zijn. Als werknemers hier echter niet aan willen meewerken, is een wijziging van de arbeidsvoorwaarden in veel gevallen niet mogelijk om door te voeren.


 • 4

  Houd rekening met de rol van de medezeggenschap

  Medezeggenschap bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

  Tool Ontslag Publicatiedatum: 11-06-2020

  Aan de hand van deze checklist stelt u vast welke rechten de medezeggenschap heeft bij ontslagen op bedrijfseconomische gronden.


  Wanneer geldt de Wet melding collectief ontslag?

  Infographic Ontslag Publicatiedatum: 09-06-2020

  Bij 20 ontslagen of meer bent u mogelijk wettelijk verplicht om een melding collectief ontslag te doen, volgens de Wet melding collectief ontslag (WMCO).


 • 5

  Stel de uitwisselbare functies vast

  Wat is een stoelendans bij reorganisatie?

  Vraag & Antwoord Ontslag Publicatiedatum: 19-05-2020

  In onze organisatie laten we een functie volledig vervallen. Delen van die functie komen terug in een nieuwe functie. Nu zegt één van de medewerkers dat hij aanspraak maakt op de nieuwe functie, vanwege de stoelendans. Maar wat is een stoelendans?


  Wat is het verschil tussen een uitwisselbare functie en een passende functie?

  Vraag & Antwoord Ontslag Publicatiedatum: 26-05-2020

  Onze organisatie moet reorganiseren en helaas komen daardoor ook functies te vervallen. Nu zitten we met de vraag wat het verschil is tussen een uitwisselbare functie en een passende functie. En waarom is dat verschil belangrijk bij ontslag om bedrijfseconomische redenen?


  Vaststellen uitwisselbare functies

  Tool Ontslag Publicatiedatum: 12-06-2020

  Stel met behulp van dit stappenplan de uitwisselbaarheid van functies vast bij ontslag op bedrijfseconomische gronden.


 • 6

  Stel de ontslagvolgorde vast

  Waarom is de peildatum zo belangrijk bij een bedrijfseconomisch ontslag?

  Vraag & Antwoord Ontslag Publicatiedatum: 26-05-2020

  We zijn binnen de organisatie druk bezig met een reorganisatie. Hierbij komen ook banen te vervallen. Nu lezen we dat de peildatum erg belangrijk is. Wat is precies een peildatum en waarom is die zo belangrijk?


  Wat is de positie van de payroller bij ontslag om bedrijfseconomische redenen?

  Vraag & Antwoord Ontslag Publicatiedatum: 02-06-2020

  Bij onze organisatie hebben we werknemers die rechtstreeks bij ons in dienst zijn en werknemers die op basis van payrolling bij ons werken. Nu moeten we bezuinigen en dat betekent ook dat we medewerkers moeten ontslaan. Moeten we de overeenkomsten van onze payrollmedewerkers als eerste beëindigen?


  De eerste ontslagen om bedrijfseconomische redenen

  Tool Ontslag Publicatiedatum: 08-06-2020

  Met dit stappenplan stelt u snel vast welke werknemers u als eerste moet ontslaan bij bedrijfseconomisch ontslag en in welke volgorde.


 • 7

  Voldoe aan de herplaatsingsverplichting

  Herplaatsing van werknemers bij bedrijfseconomisch ontslag

  Verdiepingsartikel Ontslag Publicatiedatum: 04-11-2022

  Heeft uw organisatie het afspiegelingsbeginsel goed toegepast, dan rest er nog één laatste stap: nagaan of u een werknemer kunt herplaatsen in uw organisatie. U moet alles doen wat redelijk is om een werknemer te herplaatsen. Pas als duidelijk is dat een werknemer niet in een andere functie binnen uw organisatie aan de slag kan, mag u hem ontslaan.


  Formulier herplaatsingsgesprek

  Tool Ontslag Publicatiedatum: 28-05-2020

  Met dit formulier stelt u de juiste vragen over de herplaatsingsmogelijkheden van de werknemer en legt u die duidelijk vast.


 • 8

  Motiveer de bedrijfseconomische noodzaak

  Motiveer de bedrijfseconomische noodzaak bij ontslag

  Tool Ontslag Publicatiedatum: 07-05-2020

  Aan de hand van de checklist kunt u per bedrijfseconomische grond vaststellen welke informatie u bij de ontslagaanvraag moet meesturen.


 • 9

  Pas het afspiegelingsbeginsel toe

  Afspiegelingsbeginsel

  Infographic Ontslag Publicatiedatum: 04-05-2020

  Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen bepaalt het afspiegelingsbeginsel dat de ontslagen eerlijk verdeeld worden over alle leeftijdsgroepen.


  Uitzonderingen op het afspiegelingsbeginsel

  Tool Ontslag Publicatiedatum: 08-05-2020

  Bepaal welke medewerkers u mag uitzonderen van afspiegeling bij een ontslagaanvraag op bedrijfseconomische gronden


  Opzegverboden bij ontslag om bedrijfseconomische redenen

  Tool Ontslag Publicatiedatum: 08-06-2020

  Met deze checklist controleert u snel met welke opzegverboden u rekening moet houden bij een ontslag op bedrijfseconomische gronden.


  Afspiegelingsbeginsel toepassen

  Tool Ontslag Publicatiedatum: 15-06-2020

  Deze rekentool helpt u bij het toepassen van het afspiegelingsbeginsel bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen


 • 10

  Opzeggen en einde dienstverband

  Voorbeeld ontslagbrief door opzegging

  Tool Ontslag Publicatiedatum: 02-06-2020

  Met deze maatwerkbrief kunt u snel en eenvoudig een arbeidsovereenkomst opzeggen, met inachtneming van de juiste opzegtermijn.


  Transitievergoeding berekenen

  Tool Transitievergoeding Publicatiedatum: 02-01-2023

  Gebruik deze rekentool om de hoogte van de transitievergoeding snel en makkelijk te berekenen.


  Wat telt mee voor de hoogte van de transitievergoeding?

  Tool Transitievergoeding Publicatiedatum: 07-01-2021

  Welke loonelementen moet u mee rekenen voor een transitievergoeding? Leer het met behulp van deze tool.


  Transitievergoeding is vanaf 1 juli vaker te verlagen

  Nieuws Transitievergoeding Publicatiedatum: 25-06-2020

  Werkgevers kunnen vanaf 1 juli 2020 in meer gevallen de kosten voor de transitievergoeding verlagen. Zij mogen dan kosten voor activiteiten gericht op een andere functie binnen de eigen organisatie ook in mindering brengen op de transitievergoeding.


  Wat is de wederindiensttredingsvoorwaarde en wat zijn de gevolgen?

  Vraag & Antwoord Ontslag Publicatiedatum: 29-05-2020

  We hebben iets gehoord over en verplichting om ontslagen werknemers weer in dienst te nemen, als er weer vacatures zijn. Klopt dat? En zo ja, hoe zit dat dan precies in elkaar?


 • 11

  Meer informatie

  E-training Ontslag en einde dienstverband

  E-training 8 modules

  Of het nu gaat om het niet verlengen van een tijdelijk dienstverband, om het einde van de samenwerking met wederzijds goedvinden, een ontslagvergunning via UWV of een ontbindingsverzoek via de kantonrechter: linksom of rechtsom komt ontslag altijd op uw pad. En dan kunt u niet m de bijbehorende regels heen. Deze e-training biedt u het complete plaatje rond de uitdiensttreding van een medewerker. Het is daarmee een waardevolle hulp om goed uit elkaar te gaan.


  Actualiteiten Ontslag

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Om een medewerker te ontslaan, is een werkgever gebonden aan veel regels. Deze zijn opgesteld in het ontslagstelsel dat op 1 juli 2015 volledig is gewijzigd. In de wet werden acht redelijke ontslaggronden opgenomen, die worden getoetst door UWV en de kantonrechter. Omdat de ontslaggronden niet konden worden gecombineerd, was er al snel veel kritiek. Daarom is op 1 januari 2020 de ‘cumulatiegrond’ (de i-grond) toegevoegd. Tijdens de training Actualiteiten Ontslag worden alle negen gronden uitgebreid behandeld. En u leert alles over de transitievergoeding en de consequenties van ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden in relatie tot de NOW-regeling.