Eindafrekening maken bij uitdiensttreding werknemer

Checklist

PDF 301.41 kb

06-08-2019

Download deze tool
Als de dienstbetrekking eindigt – om welke reden dan ook – moet de werkgever een eindafrekening maken. Hierbij komen allerlei zaken aan bod die goed in de salarisadministratie verwerkt moeten worden. Niet alleen reguliere zaken als het laatste loon of de uitbetaling van openstaande vakantiedagen maar ook een eventuele bijzondere uitkering en ontslagvergoeding verdienen hierbij aandacht. Deze tool biedt een overzicht van de punten die aan bod (kunnen) komen bij het maken van een eindafrekening.