Getuigschrift bij einde dienstbetrekking

Maatwerkbrief

MS Word 50.73 kb

21-10-2019

Download deze tool
Een werknemer die jarenlang bij uw bedrijf heeft gewerkt, stelt het zeer op prijs als zijn verdiensten in een getuigschrift worden vermeld. Deze tool vermeldt de minimale eisen waaraan een getuigschrift moet voldoen. Voor de ene werknemer zal dit voldoende zijn, maar voor een andere werknemer zult u toch het getuigschrift wat willen aanvullen als hij veel voor uw bedrijf heeft betekend. Het getuigschrift kan onder meer worden uitgebreid met een positief oordeel over het functioneren.


Meer informatie over de administratieve verplichtingen bij uitdiensttreding vindt u in de toolbox Zo verwerkt u het vertrek van een werknemer correct.