Informeren over ontslag om bedrijfseconomische redenen

Maatwerkbrief

MS Word 55.09 kb

01-05-2020

Download deze tool
Met deze kant-en-klare brief informeert u uw werknemers over de aanvraag van een ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen.

U heeft een gesprek gevoerd met uw werknemer waarin u de situatie heeft uitgelegd. Door middel van deze brief laat u de werknemer weten dat u inmiddels een ontslagvergunning bij UWV heeft aangevraagd en u legt hem de vervolgstap uit.Meer informatie over de administratieve verplichtingen bij uitdiensttreding vindt u in de toolbox Zo verwerkt u het vertrek van een werknemer correct.