Vaststellen uitwisselbare functies

Stappenplan

PDF 92.42 kb

12-06-2020

Download deze tool
Stel met behulp van dit stappenplan de uitwisselbaarheid van functies vast.

Voordat UWV een ontslagvergunning toekent of een rechter een arbeisovereenkomst ontbindt vanwege bedrijfseconomische redenen zult u in de meeste gevallen de vervallen arbeidsplaatsen in moeten delen in uitwisselbare functies. Op basis van die uitwisselbaarheid stelt u de ontslagvolgorde vast.

Het vaststellen van de uitwisselbaarheid van functies is geen eenvoudige klus. Dit stappenplan helpt u hierbij.