Voorbeeld ontslagbrief door opzegging

Maatwerkbrief

MS Word 55.48 kb

02-06-2020

Download deze tool
Met deze maatwerkbrief kunt u snel en eenvoudig een arbeidsovereenkomst opzeggen, met inachtneming van de juiste opzegtermijn.

Voordat u de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig kunt opzeggen, heeft u wel toestemming van UWV nodig.Meer informatie over bedrijfseconomisch ontslag vindt u in de toolbox Regel een ontslag om bedrijfseconomische redenen.