VERDIEPINGSARTIKEL

De cao-ontslagcommissie bij bedrijfseconomisch ontslag

18 april 2024 4 minuten Door redactie

De Wet werk en zekerheid biedt de mogelijkheid om bij cao een ontslagcommissie in te stellen. Dit heeft als gevolg dat de werkgever voor bedrijfseconomisch ontslag geen toestemming aan UWV moet vragen, maar aan de ontslagcommissie. Het oprichten van een ontslagcommissie verplicht als cao-partijen willen afwijken van de ontslagvolgorde uit de Ontslagregeling. Hoe werkt dit in de praktijk?

U kunt een arbeidsovereenkomst met een werknemer opzeggen als daar een redelijke grond voor is én herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn in een andere passende functie niet mogelijk is. Voor deze opzegging heeft u in veel gevallen toestemming nodig. Vaak verzoekt u UWV om die toestemming. Maar als bij cao e

Maak een account aan, je hoeft geen abonnee te zijn om het artikel te kunnen lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.