VERDIEPINGSARTIKEL

Herplaatsing van werknemers bij bedrijfseconomisch ontslag

4 november 2022 7 minuten Door redactie

Heeft uw organisatie het afspiegelingsbeginsel goed toegepast, dan rest er nog één laatste stap: nagaan of u een werknemer kunt herplaatsen in uw organisatie. U moet alles doen wat redelijk is om een werknemer te herplaatsen. Pas als duidelijk is dat een werknemer niet in een andere functie binnen uw organisatie aan de slag kan, mag u hem ontslaan.

In de wet staat dat een werkgever een werknemer pas mag ontslaan als er een redelijke grond is én de werknemer niet herplaatst kan worden. Omdat u als HR-professional als geen ander weet welke functies er in uw organisatie beschikbaar zijn en aan welke functie-eisen een werknemer moet voldoen, speelt u een grote rol in dit proces.

Bij het nagaan of u een werknemer

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.