VERDIEPINGSARTIKEL

Wettelijke opzegtermijnen

8 april 2020 5 minuten Door redactie

De wettelijke opzegtermijnen zijn van toepassing als u in uw organisatie een arbeidscontract wil opzeggen en in de arbeidsovereenkomst of de cao geen afwijkende opzegtermijnen zijn afgesproken. Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) is nieuw: de vermindering die u mag toepassen op de opzegtermijn en de sanctie bij onregelmatige opzegging.

Als uw organisatie of een werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt, moet daarbij altijd rekening gehouden worden met een opzegtermijn. Die termijn begint te lopen vanaf het einde van de maand waarin de arbeidsovereenkomst is opgezegd, tenzij u in de arbeids­overeenkomst een andere datum bent overeengekomen of een andere datum bij u gebruikelijk is.

In welke vo

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.