Geldt de aanzegplicht bij arbeidsovereenkomsten korter dan 6 maanden?

7 januari 2021

We hebben afgesproken dat een contract twee maanden verlengd wordt, maar daarna stopt. Moeten we dit schriftelijk bevestigen? En geldt de aanzegplicht?

Het is verstandig om de verlenging schriftelijk te bevestigen, bijvoorbeeld via een brief. Het is niet noodzakelijk om een nieuw contract op te stellen. Een brief is voldoende als de arbeidsvoorwaarden onveranderd blijven. Zorg dat u de werknemer daar duidelijk over informeert. Als in het eerste contract een concurrentie- of relatiebeding stond, doet u er goed aan het beding voor het tweede contract aan de brief toe te voegen en de werknemer dit (opnieuw) te laten ondertekenen.

Netjes

Wettelijk gezien bent u niet verplicht om bij een arbeidsovereenkomst met een duur van twee maanden een schriftelijke aanzegging naar de werknemer te sturen.

De aanzegplicht – die inhoudt dat u uiterlijk een maand voor het aflopen van het contract aan de werknemer schriftelijk moet mededelen of hij een verlenging kan krijgen en onder welke voorwaarden – is namelijk alleen van toepassing op tijdelijke contracten waarin een duur van zes maanden of langer is opgenomen.

Bij een verlenging voor twee maanden is aanzeggen dus niet nodig. Uiteraard is het wel zo netjes om een werknemer altijd tijdig te informeren over uw plannen. Als u al weet dat een verlenging sowieso geen optie is, wil de werknemer dat zo snel mogelijk weten. Maar uit uw vraag blijkt dat het einde van de samenwerking al besproken is bij het overeenkomen van de verlenging.