Mag de opzegtermijn voor de werknemer worden aangepast?

29 juli 2019

Wat zijn de voorwaarden voor het verlengen of verkorten van de opzegtermijn voor de werknemer?

Verkorting van de opzegtermijn voor de werknemer mag altijd, zolang dit is vastgelegd in de (collectieve) arbeidsovereenkomst. Verlenging van de opzegtermijn voor de werknemer mag ook, tot maximaal zes maanden. Dit moet dan wel zijn vastgelegd in de (collectieve) arbeidsovereenkomst. Zo’n verlenging heeft volgens de wet tot gevolg dat de opzegtermijn voor de werkgever het dubbele wordt van de termijn voor de werknemer. Van deze verdubbeling kan bij collectieve arbeidsovereenkomst worden afgeweken, zolang de opzegtermijn voor de werkgever maar niet korter is dan die van de werknemer.

Langere opzegtermijn

Voor oudere werknemers geldt soms nog een langere opzegtermijn dan de wettelijke opzegtermijn. Het gaat dan om werknemers die al sinds 1 januari 1999 in dienst zijn en op de genoemde datum al ouder waren dan 45 jaar. Deze opzegtermijn geldt niet als de opzegtermijn volgens de huidige regels gunstiger uitpakt.