Mag een deeltijdontslag nu wel of niet?

18 mei 2020

Onze organisatie heeft nog wel werk, maar niet meer zoveel. Daarom willen we een aantal werknemers voor een gedeelte van hun uren ontslaan. Nu lezen we dat een arbeidsovereenkomst ondeelbaar is en dat een deeltijdontslag niet bestaat. Maar ergens anders lezen we dat het wél mogelijk is. Hoe zit het nu precies?

De basisregel is dat een arbeidsovereenkomst ondeelbaar is. U mag een werknemer dus niet gedeeltelijk ontslaan: het is óf de gehele arbeidsovereenkomst opzeggen óf helemaal niet. Er bestaat één uitzondering op die basisregel als u een ontslagvergunning aan UWV vraagt om bedrijfseconomische redenen. 

Ontslagaanvraag UWV op bedrijfseconomische gronden

Als u in de ontslagaanvraag duidelijk maakt dat een deeltijdontslag onvermijdelijk is, dan kan het UWV u een ontslagvergunning verlenen voor de gehele arbeidsovereenkomst, op voorwaarde dat uw organisatie schriftelijk toezegt met de werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te gaan, op dezelfde voorwaarden, maar voor minder uren. Hoewel men dit deeltijdontslag noemt, gaat het feitelijk om een volledig ontslag gevolgd door een nieuwe arbeidsovereenkomst voor minder uren. In de praktijk komt het voor de werknemer natuurlijk wel neer op een deeltijdontslag.

UWV gaat hiermee alleen akkoord als een structurele aanpassing van de personele bezetting noodzakelijk is, maar u dit niet kunt regelen door een volledig ontslag. Bijvoorbeeld: een organisatie heeft 2 medewerkers in dienst om kozijnen te zetten. Eén medewerker kan niet in zijn eentje kozijnen zetten, uw bedrijf heeft daar minimaal 2 personen voor nodig. Dan is het mogelijk dat UWV akkoord gaat met een 'deeltijdontslag' van beide medewerkers.

Andere deeltijdbeëindigingen

Er zijn nog meer mogelijkheden om een arbeidsovereenkomst gedeeltelijk te laten eindigen.

  • De werkgever en werknemer kunnen samen schriftelijk overeenkomen de arbeidsovereenkomst gedeeltelijk te beëindigen (met wederzijds goedvinden).
  • De arbeidsovereenkomst kan gedeeltelijk worden ontbonden op grond van wanprestatie (ontbinding wegens wanprestatie komt slechts zelden voor).
  • De werknemer kan verplicht zijn in te stemmen met een redelijk voorstel van de werkgever tot wijziging van de arbeidsovereenkomst, dus ook met een voorstel tot urenvermindering.
  • De werkgever kan op grond van de Wet flexibel werken of op grond van goed werkgeverschap gehouden zijn akkoord te gaan met urenvermindering op verzoek van de werknemer.

In de praktijk wordt - ook voor deze gevallen - de term 'deeltijdontslag' vaak gebruikt. 

Kortom, strikt genomen kan een werkgever alleen de gehele arbeidsovereenkomst opzeggen. Maar er zijn verschillende mogelijkheden om een gedeeltelijke beëindiging van een arbeidsovereenkomst te regelen.Meer informatie over bedrijfseconomisch ontslag vindt u in de toolbox Regel een ontslag om bedrijfseconomische redenen.