Mag een getuigschrift alleen maar positief zijn?

10 juli 2019

Een ontslagen werknemer vraagt de organisatie om een getuigschrift. Moeten wij hierin negatieve informatie over de werknemer weglaten?

Een getuigschrift is een verklaring dat een werknemer bij uw organisatie in dienst is geweest en bepaalde werkzaamheden heeft uitgevoerd. Ook de begin- en einddatum van het dienstverband horen vermeld te worden, net als het aantal contracturen. Vraagt een werknemer uw organisatie om een getuigschrift, dan mag u dat niet weigeren. De wet bepaalt dat uw organisatie in een getuigschrift alleen informatie over de wijze van functioneren vermeldt als de werknemer daarom heeft verzocht. Het is dan niet gebruikelijk om negatief te zijn, maar u bent evengoed niet verplicht om u in positieve bewoordingen uit te drukken.

Negatief oordeel

Uw organisatie moet eerlijk zijn. Als een werknemer slecht heeft gepresteerd in uw organisatie, is het niet de bedoeling dat u een heel positief oordeel geeft in het getuigschrift. Dat kan de nieuwe werkgever immers een verkeerd beeld geven van de werknemer, waardoor die organisatie schade kan lijden. U kunt een eenzijdig negatief oordeel vermijden door u op de vlakte te houden of door zowel positieve als negatieve punten te benoemen. Zorg dat uw organisatie negatieve punten op een zakelijke en zo objectief mogelijke manier formuleert in het getuigschrift. Het is voor de werknemer wel zo prettig als hij het kan uitleggen aan zijn potentieel nieuwe werkgever. De beschrijving van het functioneren moet u dus goed kunnen onderbouwen. Komt u tot een negatief of zeer matig oordeel, dan kunt u ook bij andere betrokkenen navragen of zij achter uw mening over het functioneren van de werknemer staan. Als dat het geval is, is het netjes om de werknemer te waarschuwen dat het oordeel negatief zal uitvallen. Hij kan dan kiezen voor een getuigschrift zonder informatie over zijn functioneren.