Waarom vraagt UWV advies aan de Ontslagadviescommissie (OAC)?

18 mei 2020

Mijn organisatie heeft een ontslagaanvraag ingediend om bedrijfseconomische redenen bij UWV. Nu is UWV advies aan het inwinnen bij de Ontslagadviescommissie (OAC). Dit levert vertraging op in de afhandelng van de ontslagaanvraag. Wat is een OAC? En waarom heeft het UWV daar advies van nodig? 

De Ontslagadviescommissie bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. De helft van het aantal voordrachten komt van organisaties van werkgevers en de helft van het aantal voordrachten komt van organisaties van werknemers. 

Advies bij ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen

UWV kan alleen advies aanvragen aan de OAC bij een verzoek om een ontslagvergunning op bedrijfseconomische gronden. UWV vraagt advies als onduidelijkheid bestaat over de toepassing van de regels en als (sector)specifieke kennis, waarover de leden van deze commissie beschikken, noodzakelijk is voor het juist beoordelen van het verzoek om een ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen.

Geen vast onderdeel van de procedure

Het raadplegen van de OAC vindt alleen plaats bij onduidelijkheden. De raadpleging maakt dus geen vast onderdeel uit van de procedure bij een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen.Meer informatie over bedrijfseconomisch ontslag vindt u in de toolbox Regel een ontslag om bedrijfseconomische redenen.